Akcja „Aktywacja”

Data publikacji: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce realizuje Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. W ramach pierwszej części zadania przeprowadzono diagnozę potencjału kulturowego mieszkańców. Podczas przeprowadzania diagnozy mieszkańcy dostrzegli pozytywne zaangażowanie władz gminy w obszarze kultury, jednocześnie wskazali, że władze gminy nie wykorzystują w pełni potencjału przestrzennego gminy do stworzenia stałej oferty sportowo-kulturalnej.

Diagnoza ukazała także jak ważna dla mieszkańców gminy Dąbrówka staje się także refleksja i świadomość łączenia zadań i misji wielu placówek/podmiotów samorządowych, polityki społecznej, edukacji na rzecz budowanie postawy otwartości, poznawania walorów lokalnych, przeciwdziałania negatywnym skutkom wykluczenia społecznego, co w swojej konsekwencji prowadzi do rozwoju gminy.