STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2020 Roku

Data publikacji: 28.04.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W kwietniu 2021 roku Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. Jest to najlepszy wynik od sześciu lat.

fot. Pixabay

W 2020 roku Biblioteka Narodowa przeprowadziła kolejną edycję badania czytelnictwa książek w Polsce. Badanie to jest realizowane cyklicznie od 1992 roku. Podstawę empiryczną raportu z 2021 roku stanowią wyniki dwóch niezależnych sondaży na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób w wieku co najmniej 15 lat, o łącznej liczebności 2015 respondentów. Badanie służyło dokonaniu diagnozy najważniejszych zjawisk i trendów występujących w obszarze czytelnictwa książek w Polsce. Jest to badanie socjologiczne, a nie bibliotekoznawcze, a przedmiotem zainteresowania są wszelkie praktyki czytania książek – niezależnie od rodzaju publikacji.


Z opracowania Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku wynika między innymi, że czytanie książek częściej i chętniej praktykuje się w formie papierowej niż cyfrowej. Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (45%, wzrost o 4%), pożyczenie od znajomego (32%, spadek o 3%), prezent (34%, wzrost o 3%). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23%) i własny księgozbiór (20%). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28%).

Raport opublikowano na stronie internetowej Biblioteki Narodowej: https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2020-r.