Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Data publikacji: 31.12.2020
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Instytut Badań Organizacji Kultury, wraz z Zakładem Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizował badania wśród publicznych instytucji kultury w Polsce. Celem projektu było pozyskanie wiedzy na temat potrzeb badawczych, obszarów tematycznych badań oraz realizacji projektów badawczych wśród polskich instytucji kultury. Badania zostały przeprowadzone na próbie 392 instytucji kultury, w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak: biblioteki, domy/centra kultury, instytucje wystawiennicze (galerie, muzea), opery i filharmonie, teatry oraz archiwa.

Obrazek przedstawia tablice z wykresami. Na zielonym tle znajdują się dwa elementy. Po lewej stronie jest kartka papieru, na której narysowane są kolorowe wykresy kołowe. Po prawej stronie jest tablica, na której narysowane są kolorowe wykresy kołowe. Na wykresach nie ma wartości, są to tylko kontury.
fot. Pixabay

Autorzy przedstawili tezę, że publiczne instytucje kultury w Polsce prowadzą badania i dotyczą one różnych zjawisk, zarówno organizacyjnych jak
i artystycznych. Ze zrealizowanych badań wynika, że 11% instytucji prowadzi je regularnie, a do najczęściej wybieranych form należą ankiety (31%) oraz wywiady indywidualne (21%). W ostatnich pięciu latach najczęściej realizowano projekty dotyczące badań publiczności (78%). W opracowaniu znalazły się również podsumowania dotyczące barier w prowadzeniu badań oraz wnioski dotyczące odpowiedzialności za ich realizację wewnątrz instytucji. Raport zawiera także rekomendacje skierowane do instytucji kultury w obszarze realizacji badań.