Kultury oporu

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(64)/2010
Kultury oporu

Kultury oporu

Subwersyjny podmiot w ruchu (wprowadzenie) - Ewa Rewers
Co jest wywrotowe - Jan Sowa
Kultury oporu na jałowym biegu? Uwagi na temat ograniczeń i perspektyw kultur oporu w społeczeństwie poszukującym nowych form uspołecznienia - Rafał Drozdowski
Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna - Marek Krajewski
Subwersje miejskie. Niewyraźne kultury oporu - Agata Skórzyńska
Architektura i przypadek. „Aleatoryczna” budowla jako forma oporu wobec constans i racjonalnego planowania - Marcin Adamczak
Negacja negacji, czyli opór przeciw antymaterii - Michał Podgórski
Od odmian czerwieni do odmian szarości. Sztuka i polityka w działalności KwieKulik w latach 1971–1987 - Łukasz Ronduda
Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej - Ewa Wójtowicz
(Przeciw)słodkie: subwersyjny potencjał estetyki (anti)cuteness - Maja Brzozowska-Brywczyńska
Wspólnoty oporu w mieście postpolitycznym - Piotr Juskowiak

Z warsztatów kulturoznawczych

Game farming – ponowoczesna forma praco-zabawy - Radosław Bomba
Nowe, wspaniałe, inteligentne otoczenie. O szansach i zagrożeniach związanych z Ambient Intelligence - Kajetan Mojsak

Omówienia i dyskusje

Historia kina po liftingu - Tomasz Majewski
Cztery portrety z papierosem i kotem w tle. O lustrzanych odbiciach Michaiła Bachtina - Agnieszka Karpowicz
Pochwała różnorodności. O antropologii Clifforda Geertza jako praktyce moralnej - Marta Rakoczy

Sprawozdania

Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej. Sprawozdanie z konferencji - Katarzyna Kułakowska

Pożegnania

Stanisław Pietraszko