Antropologia rzeczy

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(57)/2008
Antropologia rzeczy

Z warsztatów młodych kulturoznawców

Z życia dwóch naszyjników: problemy biograficznego podejścia do rzeczy - Dawid Kobiałka
Krem Nivea. Społeczne znaczenia przedmiotu codziennego użytku - Beata Czajor

Omówienia i recenzje

Historia i pamięć - między antykiem a nowoczesnością - Magdalena Saryusz-Wolska
Ku unaukowieniu polityki historycznej - Bartosz Korzeniewski

Recenzja książki: Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, pod red. Zdzisława Najdera i Joanny Skolik, Biblioteka Conradiana Polskiego Towarzystwa Conradowskiego, t. 1-2, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

Estetyka pragmatyczna Richarda Shustermana w kontekście współczesnych teorii sztuki - Marcin Napiórkowski

Sprawozdania

Relacja z konferencji w Supraślu, 15-17 maja 2008.

Antropologia rzeczy: wprowadzenie - Tomasz Rakowski
Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami - Ewa Domańska
Antropologia techniki - Janusz Barański
Przedmiot, który uczłowiecza... - Marek Krajewski
Przemiany, przesunięcia, przedmioty przejściowe. Antropologia rzeczy jako wyzwanie metodologiczne - Tomasz Rakowski
Tożsamość rzeczy - Ewa Klekot
Rzeczy w kontekście pisania. O materialności dzienników osobistych - Paweł Rodak
Czytelnik wśród rzeczy - Roman Chymkowski
Muzeum braku. Funkcje rzeczy codziennego użytku w literaturze i sztuce polskiej po 1956 roku - Agnieszka Karpowicz

Dyskusja dotyczy kwestii związków ludzi i rzeczy/materii. Poruszane są one na różnych płaszczyznach i  w odmiennych perspektywach. Każdy z rozmówców mierzy się z tym problemem na własny sposób, choć w pewnym sensie wypowiedzi te zmierzają w podobnym kierunku. Ta droga dokonuje się w części w ramach rozwijanych wciąż tradycji, jak np. tradycje materializmu dialektycznego i antropologii postmarksowskiej, ale przede wszystkim poprzez nowe, prowokujące odsłony związku świata ludzi i przedmiotów, antropologii i rzeczy. Argumenty sięgają od sposobu pojmowania materii jako poddanej człowiekowi i jednocześnie mu przeciwstawnej, do takiego sposobu rozumienia człowieka, którego bez przedmiotów, rzeczy, którymi się posługuje, zrozumieć nie sposób, albo rozumie się wówczas w sposób ubogi. W kolejnych glosach pojawiają się koncepcje, w których ludzie i przedmioty tworzą wspólnie uniwersum historii, i na równych pozycjach wydobywają sprawstwa historycznych splotów wydarzeń.

Personages, czyli antropomorfizacja przedmiotu - Radosław Filip Muniak
Cóż po parasolniku w czasach gadżetów? - Małgorzata Czapiga
Kilka uwag o projektowaniu wnętrza - Marcin Napiórkowski
Beczka czy spłuczka? Mieszkańcy Warszawy wobec nowych rzeczy w kulturze sanitarnej końca XIX wieku - Włodzimierz K. Pessel