Globalizacja, media, tożsamość

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(39)/2004
Globalizacja, media, tożsamość

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Jaka nowoczesność? - Anna Zeidler-Janiszewska
Obrazy i rzeczy - Blanka Brzozowska
Celebracja przedmiotu. O wystawach Rolada Schefferskiego i Pauliny Komorowskiej-Birger w Zielonej Górze
Historiografia jako literatura w ujęciu badaczy niemieckich - Grażyna Gajewska
Wystawa Grupy Bunt w Poznańskim Muzeum Narodowym - Krzysztof Kalitko
Awangarda w ponowoczesności - Ryszard W. Kluszczyński
Sezon polskiej nowoczesności w sztukach plastycznych - Teresa Kostyrko
Człowiek jako twórca kultury – nowy podręcznik do nauczania wiedzy o kulturze - Katarzyna Kuropatwa
O narracji – interdyscyplinarnie - Anna M. Zarychta
Sztuka przyrządzania tekstów - Marianna Michałowska
Ku drugiej nowoczesności: refleksyjna tożsamość w sieci - Konrad Miciukiewicz
Ku drugiej nowoczesności: refleksyjna tożsamość w sieci
Komedia polityczna - Małgorzata Pakier
Postmodernizm Comes True? Kilka uwag na marginesie teorii hipertekstu - Katarzyna Prajzner
Jak zdobywano świat, czyli o współczesnych badaniach nad globalizacją i mediami - Jan Rek
Tworzenie przestrzeni historycznej jako odpowiedź na nostalgię - Andrzej Szpociński