Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1-2(31-32)/2002
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Z warsztatów filozofów

Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej - Jan P. Hudzik
"Pan i Sługa" czy "Kat i Ofiara"? Próba przeprowadzenia pewnego eksperymentu - Anna Leśniewska
"Kozioł ofiarny" Rene Girarda w perspektywie poststrukturalnej - Grażyna Woroniecka

Pamięć - doświadczenie - sztuka

Maus - sztuka pamięci Arta Spiegelmana - Grażyna Gajewska

Kulturowe wizerunki starości

Starość w mediach - konteksty, tendencje i przemilczenia - Urszula Jarecka
Prawdziwa starość sztucznych ludzi - Magdalena Radkowska-Walkowicz

Kultura i dziedzictwo narodowe. Co jeszcze należy do państwa?

Wprowadzenie. Na czym nam powinno zależeć w polityce wobec dziedzictwa narodowego - Teresa Kostyrko
Jaka polityka kulturalna po Big Brotherze - Kazimierz Krzysztofek
Deregulacja kultury w Polsce zatrzymała sięna dewolucji - Bogusław Sułkowski
Ile państwa w kulturze? Kultura w dyskusjach wokół "trzeciej drogi" - Dorota Ilczuk
Polityka kulturalna państwa w latach 90. Bilans i perspektywy - Jan Stanisław Wojciechowski
Finansowanie kultury - luki w systemie - Anna Wieczorek
Informacje o kulturze - Obserwatorium Życia Kulturalnego w Polsce - Zina Jarmoszuk

Omówienia i recenzje

Stanisławski w Polsce - Agata Skórzyńska
Jana P. Hudzika wędrówki po nowożytnej filozofii - Anna Zeidler - Janiszewska
Sztuka postmodernistyczna i społeczeństwo informacyjne - Krzysztof Loska
Refleksja nad refleksją - Krzysztof Pietrowicz