Kulturowe obrazy dziecka. Z problematyki feminizmu. Współczesne praktyki artystyczne. Socjologiczne diagnozy nowoczesności

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2-3(28-29)/2001
Kulturowe obrazy dziecka. Z problematyki feminizmu. Współczesne praktyki artystyczne. Socjologiczne diagnozy nowoczesności

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Kulturowe obrazy dziecka

Z problematyki feminizmu

Polityka interpretacji rzeczywistości. Feministyczny przyczynek do dyskusji wokół zagadnienia kultury popularnej - Lucyna Kopciewicz

Współczesne praktyki artystyczne

Komponowanie miasta. Paryż a początki sztuki nowoczesnej - Daria Kołacka
Świątynie wiedzy - pałace władzy - Krzysztof Kalitko
Piękno entropii - o anamnesis - Marianna Michałowska

Socjologiczne diagnozy nowoczesności

Diagnozy współczesności - Anna Zeidler-Janiszewska
Pomiędzy wolnością a samotnością: wokół koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana - Konrad Miciukiewicz
Wizualność, interaktywność, nekrologia - Bartosz Korzeniewski
Estetyka jako filozofia pierwsza - Teresa Pękala

Recenzje i omówienia

Chiński teatr cieni - Marianna Michałowska
Niezależność, autonomia a problem podmiotowości - Bartosz Korzeniewski