Z perspektywy filozofa i socjologa kultury

Kultura Współczesna
nr 1(3)/1994

W numerze zamieszczono dyskusję nad książką "Kulturowy wymiar przemian społecznych".

 

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).