Europejska Stolica Kultury – polskie doświadczenia

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 5(98)/2017
Europejska Stolica Kultury – polskie doświadczenia

Numer specjalny „Kultury Współczesnej” pt. „Europejska Stolica Kultury – polskie doświadczenia” poświęcony jest polskim doświadczeniom w realizowaniu programu Europejska Stolica Kultury 2016 i prezentuje aktualne badania empiryczne dotyczące tej problematyki. Specyfika konkursu na ESK, angażującego różne środowiska, pozwoliła na wprowadzenie kwestii miejskich do głównego nurtu debaty publicznej. Tematy te stawały się przedmiotem zaintere­sowania mieszkańców, dzięki czemu mieli oni okazję do odkrywania swoich miast i mogli inaczej na nie spojrzeć, a także poznać lokalne zasoby, które skry­wane były pod narastającymi przez lata stereotypami (ze wstępu dr. hab. Pawła Kubickiego).