Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(96)/2017
Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce

Muzyka coraz silniej wnika do różnych dziedzin życia społecznego: polityki, religii, konsumpcji... Z drugiej strony kultura i jej kondycja znajdują odzwierciedlenie w praktykach muzycznych. Muzyka odgrywa też ważną rolę w procesach konstruowania tożsamości, stąd jej ogromne znaczenie dla subkultur. Tymczasem koncentracja na obrazowym wymiarze życia społecznego, określana mianem wzorokocentryzmu, spycha sferę dźwiękową na dalszy plan. Istnieje więc potrzeba zwrócenia większej uwagi na kulturę słuchania i audialność. W tym bowiem, co słyszymy i jak słyszymy, mo­żemy dostrzec i rozpoznać kondycję współczesnej kultury. Wydaje się, że w naukach o kulturze potrzeba zwrotu audialnego na podobieństwo innych, wcześniej zaistniałych w humanistyce zwrotów – pamięciowego, ikonograficz­nego czy per formatywnego (ze wstępu dr hab. Magdaleny Szpunar i dr Magdaleny Parus). 

Spis treści

Spis treści

Muzyka w kulturze, kultura w muzyce

Wstęp. Muzyka. Terytoria kulturowe - Magdalena Szpunar, Magdalena Parus
Muzyka popularna jako forma pamięci kulturowej - Marek Jeziński
Muzyczna wszystkożerność - Magdalena Szpunar
Od odświętności do codzienności – muzyka jako audiosfera współczesnego świata - Mirosław Pęczak
Nowa geografia muzyczna: centrum – opór – peryferia - Waldemar Kuligowski
Oral history i badania nad historią muzyki popularnej - Magdalena Parus
Emotywne aspekty recepcji muzycznej - Magdalena Szpunar
Od muzyki w radiu do muzyki w sieci - Stanisław Jędrzejewski
Anteny zamiast korzeni. Radio jako instrument muzyczny - Tomasz Misiak
Muzyka na żądanie – transformacje w obszarze kultury audialnej - Szymon Nożyński
Muzyczne uwikłania tożsamości - Barbara Cyrek, Ewelina Dziwak

Audiokultury

Muzyka – media – kultura - Barbara Jabłońska
Brzmienia kultury. Wyobraźnia muzyczna w naukach o kulturze - Maria Flis, Wojciech Klimczyk
Trot i rock. Rozwój koreańskich gatunków muzycznych na tle przemian społeczno-politycznych - Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz
Japońska słodycz. Kawaii w muzyce a wyobrażenia o gustach muzycznych Japończyków - Rafał Janczarek
Zespoły portale jako miejsce wymiany muzycznych inspiracji w czasach kultury realnej wirtualności - Kinga Śmigielska
„Words and Music” Becketta/Feldmana - Damian Binkowski

Omówienia

Richarda Taruskina kulturowa historia muzyki - Krzysztof Moraczewski

O Conradzie

Conrad – Hume - Karol Samsel
Tropy egzystencjalne w prozie Josepha Conrada - Monika Malessa-Drohomirecka
Operowe interpretacje dwóch utworów Josepha Conrada („Jutro” i „Jądro ciemności”) - Anna Szczepan-Wojnarska
Marka Conrad w globalnym przemyśle kulturowym - Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Tomasz Sańpruch
Mit kresowy i rzeczywistość zmitologizowana w życiu i twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego - Joanna Skolik

Wokół badań

„Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci” omówienie wyników badań - Marlena Modzelewska

Sprawozdania

„Kultury w ruchu”. Sprawozdanie z III Zjazdu PTK