Diagnoza w kulturze

Diagnosis in culture. Experiences in research, animation and arts

Kultura Współczesna
nr 5(93)/2016

Diagnoza. Termin przez długi czas kojarzył się nam z kontekstem medycznym, ewentualnie z pracą socjalną lub działaniami szkolnych pedagogów - chociaż jest przecież bardzo zakorzeniony w polskiej tradycji badań społecznych i humanistycznych. Tradycji, o której nieco (i jak sądzimy nieprzypadkowo) zapomniano (ze wstępu dr Agaty Skórzyńskiej i prof. Marka Krajewskiego).