Od animacji lektury do animacji kultury

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(86)/2015
Od animacji lektury do animacji kultury

Bujnie rozwijająca się w Polsce animacja kultury to dziś wiele lat doświadczeń konkretnych działań, ale także wyrastającej z nich refleksji teoretycznej. W tym kontekście kultura pojmowana jest na sposób antropologiczny – jako całokształt tego, co tworzą komunikujący się ze sobą ludzie. Celem proponowanego zbioru artykułów jest refleksja nad tym, jaką rolę w tej dziedzinie mają do odegrania państwowe instytucje kultury. Największą i najbardziej skomplikowaną siecią takich instytucji jest w Polsce sieć bibliotek publicznych, których rola polega nie tylko na gromadzeniu i udostępnianiu publikacji odpowiadających potrzebom danej społeczności, ale także na animacji kultury lokalnej. Chcielibyśmy skonkretyzować tę skądinąd szczytną ideę, stawiając pytanie o to, w jaki sposób podstawowe działanie tego rodzaju instytucji, a więc animacja lektury, jest narzędziem, pretekstem bądź środkiem do twórczego działania w lokalnej społeczności z uwzględnieniem jej kulturowej specyfiki (wykluczeni, mniejszości, tradycje regionalne etc.). Nasze spojrzenie skupia się na bibliotekach, ale problem stawiamy szerzej – co wiedza antropologiczna pozwala nam powiedzieć o kulturotwórczej roli takich instytucji (zwłaszcza państwowych instytucji kultury), które nie są popularnym przedmiotem dociekań antropologów czy kulturoznawców. Publikowane wyniki ilościowych i jakościowych badań współczesnej polskiej kultury czytelniczej budzą emocje wynikające z dotknięcia ważnych punktów zbiorowej samowiedzy Polaków; analiza dyskursu animacji lektury w Polsce jest dobrym sposobem na obnażenie dynamiki i napięć rządzących tą sferą rzeczywistości (ze wstępu dr. Romana Chymkowskiego).

Spis treści

Spis treści

Od animacji lektury do animacji kultury

Od animacji kultury do animacji lektury - Roman Chymkowski
O tych, którzy „nie czytają, by czytać mógł ktoś”. Figura „nieczytania” w dyskusjach o czytelnictwie i programach promocji czytelnictwa - Weronika Parfianowicz-Vertun
Biblioteki publiczne i ich rola w krajach nordyckich – rozwijanie demokracji poprzez promocję czytelnictwa - Maja Chacińska
Szkoła nieczytania - Joanna Cieloch-Niewiadomska
Jak rozpocząć życie z książką? Pierwsza książka mojego dziecka a promocja książki wśród najmłodszych w innych krajach - Magdalena Łokieć
Biblioteki publiczne jako kapsuły czasu - Michał Chlebicki

Humanistyka dziś - dyskusja redakcyjna

Od redakcji - Redakcja
Humanistyka współczesna: od hermeneutycznego „rozumienia” do somatycznego „doświadczenia” - Izabella Bukraba-Rylska
Współczesność humanistyki - Krzysztof Moraczewski
Laboratorium myślenia współczesnej humanistyki. Na marginesie tekstu Izabelli Bukraby-Rylskiej - Aleksandra Derra
Odpowiedzi na komentarze - Izabella Bukraba-Rylska

Z warsztatów kulturoznawców

Analogowe i cyfrowe… Casus twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego - Iwona Grodź
Ruch w sercu systemu. Oburzenie i okupacja jako strategie komunikacyjne polskiego Ruchu Oburzonych - Marta Zimniak-Hałajko
Oś Północ – Południe. Mapa performatywna „z geograficznym położeniem niekorzystnym zacznijmy wreszcie walczyć Polski” - Przemysław Czapliński

Omówienia

Do numeru drukowanego pisma wkradł się błąd - tekst mgra Wojciecha Jaracza został opublikowany pod nazwiskiem dra hab. Piotra Grochowskiego. Za tę pomyłkę obu zainteresowanych - zarówno autora jak i prof. Grochowskiego - Redakcja serdecznie przeprasza. Pełne sprostowanie ukaże się w numerze 3/2015 kwartalnika "Kultura Współczesna".

 

Recenzja książki Russell Frank, Newslore: Contemporary Folklore on the Internet, University Press of Mississippi, Jackson 2011, 224 s.

 

Łącząc naukę ze sztuką - Marek Wołyński
Recenzja książek Raperzy kontra filomaci i Antologia polskiego rapu - Piotr Zańko