Europejski Kongres Kultury

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 5(71)/2011
Europejski Kongres Kultury

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że przedsięwzięcia tego formatu co Europejski Kongres Kultury otwierają badaczom niezwykle dogodne (bo skompresowane w czasie i przestrzeni) i szerokie zarazem (z uwagi na różnorodność zdarzeń artystycznych i edukacyjnych towarzyszących debatom kongresowym) pole namysłu. Namysł ów, jak to zwykle bywa w przypadku połączenia ról uczestnika i obserwatora jakiegoś wycinka teraźniejszości, przybiera postać selektywnego i wstępnego rekonesansu, zapośredniczonego przy tym, bo już przecież poddanego teoretyczno-diagnostycznym kompetencjom organizatorów Kongresu i zaproszonych przez nich kuratorów.

Spis treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie - Anna Zeidler - Janiszewska

O sztuce i zmianie społecznej

Dyskusja wstępna

W laboratoriach zmian form uczestnictwa w sztuce

Kompetencje ulicy, kulturowy transformator i ucho przyszłości - Karolina Charewicz
Sztuka, kultura, zmiana - kulturowy transformator i ucho przyszłości - Agnieszka Rejniak-Majewska
Sztuka jako laboratorium badawcze - Joanna Jakubowska
Czytelnia EKK - instrukcja obsługi - Beata Czarkowska

W poszukiwaniu praktyk oporu i przestrzeni profanacji

Sztuka narzędziem zmiany społecznej... Wrocławia(n) - Rafał Nahirny
Między rynkiem a władzą? W poszukiwaniu spółdzielni i praktyk oporu - Magdalena Matysek-Imielińska
Kipiel jako źródło płynnego bólu - Mateusz Skrzeczkowski

Refleksje po kolacji u Oskara Dawickiego. Kwestia smaku i szanse emancypacji

Kultura marginesu - margines kultury? Czyli próba obrony gustu eklektycznego - Monika Bokiniec
Urzeczywistnienie niemożliwego - Krzysztof Linda

Strategiczne ramy Kongresu. Anbiwalencje dyskursu kreatywności

Minister Duży Ster i Europejski Festiwal Kultury - Łukasz Biskupski
Kultura na czas kryzysu. Nieodpowiedzialny projekt polityczny - Agata Skórzyńska
Strategie rozwojoe a polityki uwodzenia - Marta Kosińska

Europejskie konteksty Kongresu

Program kulturalny Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej - Anna Woroniecka
Od jednoczącego ducha do (nie)tożsamości kulturowej mieszkańców Europy. Historyczny przyczynek do nazwy Kongresu i debaty "Obca Europa" - Anna Zeidler - Janiszewska