Autobusy, tramwaje, kolejki

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(73)/2012
Autobusy, tramwaje, kolejki

Ostatnimi czasy dyskursy – publiczny oraz naukowy – nasycane są zagadnieniami ważkimi i fundamentalnymi: od partycypacji obywatelskiej po formy życia intymnego. Resztę miejsca zajmują na ogół rozmaite karykatury polityki, by użyć pojemnego określenia profesora Mirosława Karwata, lub też problemy przygodne, tak zwane marginalia kulturowe, fascynacje sezonów ogórkowych. Rzecz jasna, zagadnienie miasta w naukach o społeczeństwie i kulturze należy do pierwszej, ważkiej części dyskursu, a co za tym idzie, uwagę badaczy przyciągają zjawiska „pierwszego planu”, takie jak metropolizacja, gentryfikacja, wielokulturowość miast, sztuki miasta itp. Tymczasem celem tego numeru „Kultury Współczesnej”, będącego swoistym intermezzo w sekwencji podejmowanych przez czasopismo tematów kardynalnych, jest „inne”, rozbijające rutyny poznawcze spojrzenie na wielkomiejską codzienność, wychwycenie nie-błahych uwarunkowań w codziennych oczywistościach, do jakich bez wątpienia zalicza się na przykład obecność szyn czy zatoczek przystanków autobusowych w miejskim krajobrazie kulturowym. Do takiej twórczej, w sporej mierze artystyczno-naukowej nieprawomyślności i niefrasobliwości, szanującej przy tym wielodziedzinowość we współczesnej nauce i ideały antropologii kulturowej, nakłania tekst Gera Duijzingsa (fragment artykułu Wsiąść do tramwaju nie byle jakiego Włodzimierza K. Pessela i Igora Piotrowskiego).

 

 

Spis treści

Autobusy, tramwaje, kolejki podmiejskie

Wsiąść do tramwaju nie byle jakiego - Igor Piotrowski, Włodzimierz Karol Pessel
Archeologia komunikacji. Z Igorem Przybylskim rozmawia Xawery Stańczyk - Igor Przybylski, Xavery Stańczyk
Tożsamość miejskiej mobilności - w poszukiwaniu nastepcy "flanuera" - Urszula Terentowicz-Fotyga
Miasto jako labirynt. W pułapce sieci autobusowej - Julia Kempa
Metroprojektowania warszawskie. Historia planowania budowy bezkolizyjnej kolei miejskiej w Warszawie - Łukasz Bukowiecki
"Autobusiarnia" Mirona Białoszewskiego. Komunikacja miejska jako akt komunikat - Agnieszka Karpowicz
Komunikacja miejska Warszawy - propozycje i inspiracje - Igor Piotrowski
Trolejbusy w historii i kulturze Lublina - Tomasz Pieńkowski

Z warsztatów kulturoznawców

UEFA Euro 2012 Polska - Ukraina. Obsesja infrastruktury i nieobecność "społeczeństwa" - Anna Giza-Poleszczuk
Kulturoznawca w Warszawie. Pracownia Studiów Miejskich - projekt w budowie - Włodzimierz Karol Pessel
Anatomia pantografu - Mateusz Żurawski

Obserwatorium kultury

Polityka biblioteczna i finansowanie bibliotek publicznych w Polsce - Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska
Książki, polityka i logika - Renek Mendruń
Twarde dane na podstawie realnych liczb - Z Grzegorzem Olkusznikiem, kierownikiem panelu rynku książki GfK Polonia w latach 2009–2011 rozmawia Renek Mendruń - Renek Mendruń

Recenzje

Krakowski rynek a europejska nowoczesność - Piotr Kubkowski
Sztuka w epoce partycypacji - Anna Maj
Między ręką a papierem - Olga Dawidowicz-Chymkowska
Kultury mediów - zanurzenie w czas głęboki - Anna Nacher
Triumf miasta - Marta Murzyn-Kupisz