Kino na pograniczu kultur

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(68)/2011
Kino na pograniczu kultur

Film od chwili swych narodzin był fenomenem przekraczającym granice narodowe. Jako wynalazek stricte techniczny zdawał się nie podlegać limitom, które wynikają z uwarunkowań kulturowych. Przyjął się wszędzie, gdziekolwiek zdołał dotrzeć, nim do powszechnej świadomości dotarł fakt, że nie jest narzędziem neutralnym, a oko kamery nie jest tak „niewinne”, jak przyjęło się mniemać. Perspektywa centralna − immanentna właściwość aparatu, który przedstawia zgodnie z jej regułami, niezależnie od tego, kto ów aparat weźmie do ręki – to nie tylko przymus widzenia w taki a nie inny sposób, lecz także określona logika rozumowania dyktowana przez owo widzenie (ze wstępu prof. Alicji Helman).

Spis treści

Kino na pograniczu kultur

Kino na pograniczu kultur - Alicja Helman
Tożsamość w przejściu - filmowe wizerunki mniejszości tureckiej w Niemczech - Krzysztof Loska
Barwa mchu. Sapmi - północna granica Europy - Katarzyna Gąsior
Na rubieżach rozumu. "W środku Europy" Piotra Łazarkiewicza - Joanna Preizner
Pierwiastek różnokulturowości. "Europejczycy", "Upał i kurz" oraz "Pokój z widokiem" Jamesa Ivory'ego - Bartosz Kazana
Film noir na pograniczu kontynentów - amerykańskie lęki, europejski styl - Patrycja Włodek
Spaghetti-western, czyli Włosi na Dzikim Zachodzie - Anita Bielańska
"Hatsu yume" Billa Violi: sen o Japonii - Andrzej Pitrus
Ludzie "wilderness". Amerykańskie pogranicze w filmach o Indianach i samotnych rewolwerowcach - Bartosz Hlebowicz
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") - Sławomir Sikora
Forma filmu - porządek kultury - struktura (re)prezentacji. Poezja i antropologia Mayi Deren - Marta Kosińska
Białe, czerwone, czarne. Kwestia aborygeńska we współczesnym kinie australijskim - Martyna Olszowska

Obserwatorium kultury

Ekonomiczne determinanty poziomu działalności artystycznej teatrów dramatycznych w Polsce - Hanna Trzeciak

Omówienia i dyskusje

Kryminały, kryminały - Małgorzata Szpakowska
Flaneur i latrynalia, czyli szkic do portretu antropologii - Anna Kuczyńska

Sprawozdania

Internet - nowe media - kultura 2.0 - Andrzej Radomski
Fotografia zaangażowan(i)a? - kilka uwag o III Festiwalu fotodokumentacji "Bez rewolucji" - Ewa Jeleń