Przemyśleć przyrodę

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(67)/2011
Przemyśleć przyrodę

Tom ma służyć przemyśleniu relacji człowieka do przyrody w kontekście badań podejmowanych obecnie w wielu dziedzinach i w dużej mierze powiązanych z praktyką artystyczną. Prezentowane spektrum możliwych interpretacji nie dostarcza konkluzji dającej satysfakcjonujący obraz całości, raczej pokazuje wielowymiarowy i niejednorodny projekt przyrody kulturowo zwielokrotnionej; pozwala to na szerszą dyskusję nad uzależnieniem człowieka od przyrody (ciągle wzmacnianym przez technologię). Z jednej strony przyroda jawi się nie tylko jako wytwór człowieka dysponującego nowymi technologiami, ale również jako twór powoływany do życia przez działania społeczne. Z drugiej strony jednak nadal aktualne i wymagające rozpatrzenia pozostaje stare odróżnienie przyrody, przedmiotu manipulacji, od natury, siły działającej niezależnie od ludzkiej woli. Wszystkie podejmowanie w tomie wątki odsłaniają kulturowe uwikłanie człowieka w sprawy przyrody, którą sam jest i którą zmienia. Badanie przyrody okazuje się badaniem nas samych (prof. Maria Popczyk).  

Jednocześnie tym numerze inicjujemy w „Kulturze Współczesnej” nowy dział „Obserwatorium Kultury” – w którym będziemy się przyglądać debacie na temat polityki kulturalnej w Polsce oraz działaniom instytucjonalnym i badawczym podejmowanym w tym obszarze.  
Zaczynamy od dyskusji na temat Paktu dla Kultury, która odbyła się 1 lutego br. w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie z udziałem: Beaty Chmiel, inicjatorki ruchu Obywatele Kultury, wicedyrektor Muzeum Narodowego; Katarzyny Mazurkiewicz, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury; Macieja Nowaka, animatora i krytyka teatru, dyrektora Instytutu Teatralnego w Warszawie; Anny Wieczorek, kierującej Zespołem ds. Ekonomii Kultury NCK, wiceredaktor naczelnej „Kultury Współczesnej”, oraz Iwony Kurz, sekretarz redakcji „Kultury Współczesnej”, kierującej Zespołem Filmu i Kultury Wizualnej w IKP UW. Publikujemy też wypowiedź na temat Paktu przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Weroniki Czyżewskiej i Piotra Frączaka.