Etnomuzykolog w terenie. Tereny w etnomuzykologii

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(123)/2023
Okładka "Kultury Współczesnej" 1/2023 z dekoracyjną ilustracją: zielonymi poziomicami i planetą.
Spis treści

Etnomuzykolog w terenie. Tereny w etnomuzykologii

Praktyki etnomuzykologiczne

Omówienia