Etnomuzykolog w terenie. Tereny w etnomuzykologii

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(123)/2023
Okładka "Kultury Współczesnej" 1/2023 z dekoracyjną ilustracją: zielonymi poziomicami i planetą.
Spis treści

Etnomuzykolog w terenie. Tereny w etnomuzykologii

Wstęp. „Jedziemy w teren” – czyli…? - Weronika Grozdew-Kołacińska, Ewelina Grygier
Etnomuzykologia – spotkania kultur - Piotr Dahlig
Etnomuzykolog w terenie a metodyka i technika – rys historyczny - Jacek Jackowski
Pamięć jako teren w badaniach muzyki żydowskiej - Agnieszka Jeż
„Archeologia muzyczna”: geografia historyczna terenów bałtycko-słowiańskich poprzez odwzorowanie melodii obrzędowych - Iryna Klymenko
Głębokie „muzyczenie” – refleksje o doświadczaniu terenu w etnomuzykologii - Maria Małanicz-Przybylska
Teren przemieszczeń. Z badań w środowiskach polonijnych na Syberii, w Brazylii i Australii - Bożena Muszkalska
„Grząski teren”. O relacjach w badaniach etnomuzykologicznych - Łukasz Smoluch

Praktyki etnomuzykologiczne

Audialne terytoria zależne. Pejzaż dźwiękowy, mikrofon i dekolonizacja - Dariusz Brzostek
Audialność w terenie – przyczynek do przeformułowania badań. Przykład folkloru ryczowskiego - Agata Krajewska-Mikosz
Wtrącając się w intensywną rozmowę – o odnajdywaniu i traktowaniu obcych elementów w terenie - Tomasz Nowak
Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej w badaniach etnomuzykologicznych - Barbara Śnieżek, Izabela Bukalska
Auto-Tune, improwizacja i dyscyplina. Etnografia praktyk głosowych w postkolonii - Piotr Cichocki
Sieciowe lokacje muzyki kontrolowanej napięciem oraz kilka problemów wirtualnej etnomuzykologii sceny DIY Synth - Piotr Kędziora

Omówienia

Ścieżki antropogenezy z perspektywy antropologii społecznej - Ryszard Vorbrich
Chciana czy niechciana, obecna. Tapeta dźwiękowa i jej artystyczno-naukowe perypetie - Piotr Kędziora