Publikacja pokonferencyjna. Kompetencje w kulturze

Data publikacji: 01.02.2012
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Konferencja „Kompetencje w Kulturze”, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury (Warszawa, 18-20 lipca 2011 r.), była najważniejszym wydarzeniem eksperckim w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i prawa autorskiego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Jako forum dyskusji na temat dokonujących się przeobrażeń w tych trzech obszarach tematycznych wskazała pożądane kierunki dalszego ich rozwoju, umożliwiając ocenę problemów i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Kompetencje w kulturze – motyw przewodni konferencji, odnoszą się do szeregu pojęć dobrze znanych, przede wszystkim z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej. Dyskutowane były jednakże w kontekście szybko zmieniających się wyzwań, przed jakimi stoją gospodarki i społeczeństwa, w tym systemy edukacyjne. Kompetencje we współczesnym wymiarze nawiązują także do kwestii relatywnie nowych, mających swe źródło w postępie technologicznym i nowych modelach tworzenia i korzystania z kultury, jak korzystanie z zasobów dziedzictwa cyfrowego czy zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Merytoryczne dyskusje prowadzone podczas paneli tematycznych zaangażowały znanych przedstawicieli świata nauki, praktyków o wieloletnim doświadczeniu, reprezentantów administracji rządowych instytucji europejskich, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz organizacji międzynarodowych. Refleksjom ekspertów towarzyszyła pogłębiona wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, która przyczyniła się do lepszego poznania natury zagadnień związanych z kompetencjami w kulturze.

Ze Wstępu do publikacji

  

Zapraszamy do przeglądania publikacji online.

 

 

Poblikację pokonferencyjną Kompetencje w kulturze można także pobrać w formacie PDF.