Miejskie Polityki Kulturalne. Raport z badań

Data publikacji: 01.01.2013
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Miejskie Polityki Kulturalne. Raport z badań

Autor: zespół badawczy DNA Miasta: Artur Celiński, Aleksandra Niżyńska, Marta Sienkiewicz, Michał Wenzel

Rok wydania raportu: 2013

Finansowanie: MKiDN, NCK

Miejskie Polityki Kulturalne. Raport z badań
galeria

Opis: Raport powstał w ramach programu „DNA Miasta”, organizowanego przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Kluczowe pytanie, na które starają się odpowiedzieć autorzy badania brzmi: „W jaki sposób polskie miasta formułują swoje cele dotyczącej polityki publicznej w dziedzinie kultury oraz z jakich narzędzi korzystają by je realizować?”. Raport z sukcesem pokazuje formę i rezultaty poszczególnych miejskich polityk kulturalnych, z uwzględnieniem udziału przyczyniających się do nich instytucji. Co ważne, badanie nie pomija także bardzo ważnego aspektu partycypacji społecznej w tworzeniu polityki kulturalnej danego ośrodka i roli mieszkańców w jej realizacji.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, polityka kulturalna, miasto, miejska polityka kulturalna, partycypacja społeczna