WIOSNA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
To wyraz ogólnosłowiański (występuje w podobnej postaci na obszarze całej Słowiańszczyzny) i prasłowiański (był używany już w pierwszych wiekach naszej ery, a być może nawet wcześniej). Dawniej oznaczał nie tylko porę roku pomiędzy zimą a latem, lecz także rok życia młodej osoby (liczyło się, ile ktoś ma wiosen – również dlatego, że w naszym klimacie ludzie najczęściej rodzili się na wiosnę), a także wiosenne prace polowe. Te dwa dawne znaczenia do dziś zachowały się w niektórych gwarach.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]