Pełna wersja tego powiedzenia ma postać: WIÓDŁ ŚLEPY KULAWEGO, DOBRZE IM SIĘ DZIAŁO. Niezależnie od tego, czy powiedzenie to występuje w krótszej wersji WIÓDŁ ŚLEPY KULAWEGO, czy w dłuższej, nieokrojonej wersji: WIÓDŁ ŚLEPY KULAWEGO, DOBRZE IM SIĘ DZIAŁO, ma takie samo znaczenie. Powiedzenie to nie jest jednak aprobatą ścisłej i pożądanej współpracy ludzi niedoskonałych z natury, choć mających dobre chęci, tylko ironiczną reakcją na działanie dwóch osób, z których żadna nie ma ani wystarczającej wiedzy, ani należytego doświadczenia, by osiągnąć zamierzony cel. W ten sposób negatywnie i uszczypliwie oceniamy jakieś działanie, a nie je pochwalamy.

Źródło:

[SJP PWN; USJP]