SOBOTA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Wyraz SOBOTA to jedyny nierodzimy, niesłowiański wyraz pośród wszystkich nazw dni tygodnia w polszczyźnie. Zapożyczyliśmy go ze średniowiecznej łaciny, w której słowo sabbatum oznacza właśnie sobotę. W łacinie sabbatum to również zapożyczenie: albo ze starożytnej greki, w której występował rzeczownik plurale tantum [ta sambata] o znaczeniu ‘sobota’, albo bezpośrednio z hebrajskiego šabbāth ‘dzień wolny od pracy’. Samo słowo šabbāth przywędrowało do polszczyzny po raz drugi – jako nazwa żydowskiego święta, spolszczona do postaci SZABAT. Obecnie SOBOTA jest dniem wolnym od pracy i razem z niedzielą stanowi tak przez wszystkich wyczekiwany weekend. Warto wiedzieć, że wolną sobotę wprowadzono po raz pierwszy dopiero „za Gierka” – w 1972 r. dekretem Rady Państwa zostały wprowadzone pierwsze wolne soboty, których stopniowo pojawiało się coraz więcej w miesiącu, tak że z czasem – wraz ze zmianą ustroju w 1989 r. – tydzień pracy z 6-dniowego stał się 5-dniowy.
Źródło: [SEJP Bor, 565-566; O. Gitkiewicz, W PRL-u weekendy składały się wyłącznie z niedzieli..., Gazeta.pl Weekend]