CZWARTEK i PIĄTEK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nazwy CZWARTEK ‘czwarty dzień tygodnia’ i PIĄTEK ‘piąty dzień tygodnia’ – podobnie jak nazwa WTOREK – wskazują na to, że dni tygodnia były najpierw liczone od poniedziałku (podobnie zresztą jak i obecnie w kalendarzu świeckim), czyli tak jak liczyli Rzymianie. PIĄTEK zawsze miał taką postać, jaką ma obecnie, ale CZWARTEK występował niegdyś w kilku wariantach, które zachowały się do dzisiaj w gwarach: czwiartek, ćwiartek, sztwartek lub sztwiartek. Pamiętajmy, że nazwy dni tygodnia zapisujemy zawsze małymi literami: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
Źródło: [SEJP Bor, 103, 426; ESJP, I, 239; II, 543; SJP PWN; SO PWN]