Pamiętajmy, że w zapisie daty nazwa miesiąca zawsze występuje w dopełniaczu, a nie w mianowniku: 11 stycznia, 28 lutego, 13 marca, 1 kwietnia, 3 maja, 6 czerwca, 22 lipca, 15 sierpnia, 24 września, 2 października, 21 listopada, 24 grudnia, (a nie „28 luty” czy „6 czerwiec”). Dlaczego? Dlatego, że taki zapis daty jest skróceniem dłuższego: 11 [dzień] stycznia, 28 [dzień] lutego, 13 [dzień] marca, 1 [dzień] kwietnia, 3 [dzień] maja, 6 [dzień] czerwca, 22 [dzień] lipca, 15 [dzień] sierpnia, 24 [dzień] września, 2 [dzień] października, 21 [dzień] listopada, 24 [dzień] grudnia.
Cyfry występujące w takim zapisie nie powinny być niczym uzupełniane: ani kropką, która zwykle występuje po cyfrach oznaczających liczebniki porządkowe, ani domniemanymi końcówkami fleksyjnymi poprzedzonymi kreseczką. Zapisy daty typu: „11. stycznia”, „28. lutego”, „13. Marca” są niepoprawne. Niepoprawne są też zapisy daty typu: „1-szy kwietnia”, „3-go maja”, „6-ego czerwca”. Poprawnie tylko: 11 stycznia, 28 lutego, 13 marca, 1 kwietnia, 3 maja, 6 czerwca – określenie miesiąca zawsze zapisujemy małą literą!
Odczytywać możemy, jak wolimy, np. dziś jest 11 stycznia – jedenasty stycznia lub jedenastego stycznia, 28 lutego – dwudziesty ósmy lutego lub dwudziestego ósmego lutego, 13 marca – trzynasty marca lub trzynastego marca. Pierwsza wersja jest staranniejsza, druga – nieco potoczna.

 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]