BOŻE NARODZENIE i BOŻONARODZENIOWY

BOŻE NARODZENIE i BOŻONARODZENIOWY
il. Karolina Sroka

Przymiotniki tworzone od nazw własnych mogą być przymiotnikami dzierżawczymi (określającymi przynależność) lub przymiotnikami jakościowymi (określającymi cechę). Przymiotniki dzierżawcze tworzone są zawsze od imion, nazwisk i przydomków (niemal zawsze ludzkich, tylko sporadycznie zwierzęcych) i zawsze można je bez uszczerbku dla sensu wypowiedzi zamienić na formę dopełniacza imienia, nazwiska lub przydomka, od którego pochodzą. Pamiętajmy, że tylko przymiotnikom dzierżawczym przysługuje zapis wielką literą. Napiszemy więc: Miłoszowe utwory = utwory Miłosza (Czesława Miłosza lub naszego siostrzeńca Miłosza). Przymiotniki jakościowe tworzone od osobowych nazw własnych oraz przymiotniki tworzone od wszelkich innych nazw własnych zapisujemy poprawnie małymi literami: Mickiewicz – mickiewiczowski, Arystoteles – arystotelesowski lub arystotelesowy, Warszawa – warszawski, Nowy Sącz – nowosądecki, Polska – polski, Australia – australijski, Wielki Post – wielkopostny, Wielkanoc – wielkanocny. Poprawnie więc zapisujemy również: bożonarodzeniowy, np. szopka bożonarodzeniowa (nie „Bożonarodzeniowa) czy: piękny, bożonarodzeniowy czas.

Źródło:

[SO PWN; PJ PWN; Baza CKS]