Badanie ewaluacyjne programu Dom Kultury+: Dom Kultury+ 2010 - 2011 oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013, 2014, 2015, 2016

Date of publication: 01.02.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 1 minute
print

Poniżej przedstawiamy "Badanie ewaluacyjne programu Dom  Kultury+: Dom Kultury+ 2010 - 2011 oraz  Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013,  2014, 2015, 2016", a w nim założenia teoretyczne badania, cele i obszary badawcze, a także opis zastosowanych metod i grup respondentów.

Główną część  "Badania ewaluacyjnego programu Dom  Kultury+..." stanowią wyniki podzielone na rozdziały:

  1. Trwałość  i  użyteczność  strategii  domów  kultury  wypracowanych  przez  domy  kultury uczestniczące w Programie DK+ (2010-2011).
  2. Trwałość i użyteczność efektów inicjatyw będących rezultatem uczestnictwa w Programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w latach 2013-2016.
  3. Rozpoznawalność Programu i znajomość modelu pracy instytucji wspieranego w ramach Programu Dom Kultury+.

Ostatni rozdział raportu zawiera wnioski z badania i sformułowane na ich podstawie rekomendacje.