Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie

Date of publication: 21.04.2023
Author: PW
Średni czas czytania 6 minutes
print

W ramach projektu „Jesteś u siebie!” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Krzczonów.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

 

Inicjatywa nr 1: Szlak by nas trafił 

Inicjator: Grupa Nauczycieli z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”

Opis inicjatywy: 3 rajdy piesze i rowerowe do kilku charakterystycznych miejsc Gminy Krzczonów (przyrodniczo i kulturowo ważnych). Podczas wędrówek uczestnicy rozmawiali o historii danego miejsca,
legendach z nim związanych, a także wspomnieniach jakie wywołują dane miejsca w uczestnikach, a także (z aktorką teatralną mieszkanką okolicy zaproszoną jako animatorka) stworzyć z uczestnikami piosenkę, rymowanki lub ich własną legendę związaną z danym miejscem. Po realizacji rajdów powstała mapka z odwiedzonymi miejscami oraz z piosenkami, legendami uczestników.

Odbiorcy inicjatywy: Rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 2: Kabaret Rzep – Reaktywacja!

Inicjator: Małgorzata Marcinkowska

Opis inicjatywy: Nawiązanie do wieloletniej działalności Kabaretu Rzep”- odnowienie działalności tego kabaretu we współpracy z aktorem teatralnym mieszkającym w okolicy. Zrealizowano trzy miesiące spotkań raz w
tygodniu, zaś efekt końcowy zaprezentowano w październiku przed publicznością na scenie ROKIS. Na zakończenie inicjatywy zorganizowano spotkania z żyjącymi członkami Kabaretu „Rzep” - wieczór wspomnień związany z tą grupą.

Odbiorcy inicjatywy: dorośli widzowie 

 

Inicjatywa nr 3: Krzczonowskie opowieści w oczach dziadków, rodziców i dzieci

Inicjator: grupa kobiety aktywne pod wodzą Alicji Małek

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano konkurs
fotograficzny polegający na jak najdokładniejszym lub najciekawszym odtworzeniu scen przedstawionych na starych rodzinnych fotografiach we współczesnych warunkach. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone było z wystawą nadesłanych prac i ich pierwowzorów oraz opowieściami historii zw. z tymi fotografiami. 

Odbiorcy inicjatywy: rodziny z dziećmi, dzieci przedszkolne, młodzież, dorośli i seniorzy

 

Inicjatywa nr 4: Graffiti Krzczonowskie

Inicjator: Ignacy Wawrzycki 

Opis inicjatywy: 5 dniowy cykl warsztatów z artystą szablonistą, muralistą i grafficiarzem dla grupy młodzieży. W ramach inicjatywy powstały szablony o tematyce etnograficznej (haft krzczonowski z nowoczesnym twistem), a ostatecznie graffiti na owalnym budynku należącym do gminy w centrum wsi
 na drodze do młodzieżowego nieformalnego punktu spotkań

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież.

 

Inicjatywa nr 5: Lubię tu być…. Na zielonym!

Inicjator: Jadwiga Gustaw

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy odbyły się: warsztaty z wykonywania zdjęć przyrody smartfonem, dwa piesze rajdy po terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego z przewodnikiem Lubelskich Parków Krajobrazowych, gra terenowa „szlakiem Krzczonowskich Legend”, warsztaty plastyczne, wykonywanie pamiątkowych magnesów na plastrze drewna z wykorzystaniem własnej fotografii z parku. Wystawa wykonanych zdjęć przez uczestników projektu.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, harcerze, rodziny z dziećmi

 

Inicjatywa nr 6: Tradycja i sztuka ludowa upiększająca krajobraz Olszanki

Inicjator: Andrzej Grzegorczyk, Bogumiła Wójcik

Opis inicjatywy: Celem działania była prezentacja tradycyjnych metod łączenia drewna, które były wykorzystywane w budownictwie zagrodowym na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w dolinie rzeki Olszynki w ubiegłym stuleciu. Podczas pierwszych zrealizowanych warsztatów przeprowadzono dokumentację fotograficzną budynków, które zachowały się do dziś na terenie naszej miejscowości i naszej gminy. Podczas realizacji drugich warsztatów wykonano elementy zabudowy zagrodowej konstrukcji budowlanych z drewna łączonego metodą „na zakładkę” czyli bez użycia gwoździ. Dodatkowo uczestnicy przygotowali krążki drewniane na których wypalili wzory szlaczkowe występujące na pisankach i w hafcie krzczonowskim- pamiątkę z warsztatów

Odbiorcy inicjatywy: młodzież, dorośli, seniorzy

 

Inicjatywa nr 7:  Spotkanie z igłą i nitką

Inicjator: Wioletta Bil-Dadej

Opis inicjatywy: W ramachinicjatywy zorganizowano 8 spotkań warsztatowych w świetlicach na terenie gminy, podczas których uczestnicy poznali podstawy szycia i wykonali gotowe produkty (np. etui na telefon, elementy odzieży, worek, torebka). Wykonane prace posiadały charakterystyczne elementy haftu krzczonowskiego.

Odbiorcy inicjatywy: rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli i seniorzy.