Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Date of publication: 10.05.2022
Author: AK
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „KREACJE. W SIECI KULTURY” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczonych dla mieszkańców.

Warsztaty zielarskie dzieci siedzące na kocu
Zdjęcia z warsztatów

Inicjatywa nr 1: Targowisko Zręczności

Inicjator: Anna Ryś, Natalia Tkacz

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu wydarzenia kulturalnego w trybie online. Program inicjatywy został zbudowany wokół sztuki i tradycji kultury rzemieślniczej. Podczas wydarzenia prezentowali się nowohuccy rzemieślnicy różnych profesji oraz znawcy tego tematu. Uczestnicy mogli wziąć udział w spotkaniach z szewcem, renowatorem starych mebli i sztuki użytkowej czy rzemieślnikami z obszaru szeroko rozumianej gastronomii. Oprócz tego odbyły się warsztaty tworzenia drewnianych zabawek oraz pokaz pracowni stolarskiej. Wydarzenie miało charakter otwarty i dostępny. 

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy byli Nowohucianie w różnym wieku. Inicjatywa miała charakter wielopokoleniowy.

 

Inicjatywa nr 2: FOTOŚWIATY

Inicjator: Zofia Karnasiewicz, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Aleksandra Paduch

Opis inicjatywy: Projekt rozpoczęła kampania informująca o akcji zbierania zdjęć i relacji z archiwów domowych Nowohucian. Tematy poszukiwanych zdjęć dotyczyły dzieciństwa, młodości i dorosłości w kontekście życia codziennego w Nowej Hucie. W trakcie zbierania materiałów odbywały się wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności. Drugim etapem była selekcja zebranych zdjęć.  Ostatecznie wybrano sto piętnaście zdjęć. Następnie przekazano je Krzysztofowi Ridanowi, który stworzył z nich spoty wideo.

Finałem projektu było wydarzenie online, na którym zaprezentowano powstałe spoty oraz instalacje artystyczną z rzutnikami. Dodatkowo w ramach inicjatywy został ręcznie wykonany album, w którym udokumentowano historię pracy nad FOTOŚWIATAMI.

Na potrzeby realizacji projektu powstała również strona inicjatywy na portalu Facebook – FOTOŚWIATY.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy była grupa Nowohucian w różnym wieku. Inicjatywa miała charakter wielopokoleniowy.

 

Inicjatywa nr 3: Dzika Huta

Inicjator: Anna Kosibowicz, Georgina Cieślik, Marta Iwińska

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu jednodniowego wydarzenia kulturalnego w formule osiedlowego mini pikniku. Podczas jego trwania uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów stolarskich, tworzenia wieńców z wikliny oraz z ratownikiem medycznym. Dodatkowo na czterech stanowiskach wolnej zabawy dzieci miały szanse obcować z naturą.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu były rodziny z dziećmi – społeczność lokalna, sąsiedzka z terenu Nowej Huty.

 

Inicjatywa nr 4: Narodziny dają głos

Inicjator: Zuzanna Dudek, Agnieszka Szeptalin, Justyna Mazur-Kiwer

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów artystycznych i muzykoterapeutycznych dla osób, które doświadczyły ciąży, porodu, połogu i rodzicielstwa. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych uczestniczki pracowały w oparciu o technikę grupowego songwritingu terapeutycznego. Powstała piosenka była inspirowana wspomnieniami i doświadczeniami okołoporodowymi. Finałem projektu było nagranie oraz publikacja stworzonego przez uczestniczki utworu.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu były osoby, które doświadczyły ciąży, porodu, połogu i rodzicielstwa, opiekunowie małych dzieci z terenu Nowej Huty.