Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim

Date of publication: 17.02.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „Kultura pod strzechami - pokaż swój potencjał!” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców miasta i gminy Gryfów Śląski.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim
Fot. zdjęcia z realizacji projektu zdjęcie sytuacyjne rynku Gryfowskiego

Inicjatywa nr 1: Kultura to TY-daj się poznać!

Inicjator: Agnieszka Toros

Opis inicjatywy: Dnia 16 października 2021 przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące komunikacji i autoprezetacji. W warsztatach wzięło udział 8. uczestników. Każdy z uczestników otrzymał certyfkat poświadczający udział oraz dodatkowe materiały do samodzielnej pracy.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego 

 

Inicjatywa nr 2: NIgdynie zaginie ludowe śpiewanie

Inicjator: Marian Pukacki

Opis inicjatywy: 20 sierpnia odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym wzięło udział 14 osób. Po przedstawieniu założeń projektu pozostało 9 osób. Tydzień później odbyło sie spotkanie, na którym omówiono dobór pieśni i rozpoczęto naukę, która zakończyła się 9 listopada. Spotkania odbywały się co tydzień. W międzyczasie trwało szycie strojów dla uczestników. Wyniki swojej pracy oraz nowe stroje grupa zaprezentowała 11 listopada podczas wieczornicy patriotycznej w świetlicy wiejskiej w Rząsinach 

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Rząsin

 

Inicjatywa nr 3: Koło Gospodyń Miejskich

Inicjator: Teresa Polesiak, Danuta Jańczyk

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zostałazrekrutowana grupa pań, które wzięły udział w trzechwarsztatachrękodzielniczych w terminach 20 i 27 października oraz 3 listopada. Odbyły się warsztaty szydełkowania, wyplatania wikliny papierowej oraz wyrabiania przedmiotów z krepiny

Odbiorcy inicjatywy: mieszkanki Gryfowa Śląskiego

 

Inicjatywa nr 4: Gryfowski Teatr pod Fontanną – odsłona 1, Gryfowskie Czytanie Wielkich Dzieł Literatury, Władysław Stanisław Reymont ‘Chłopi’ – cz.1 ‘Jesień’

Inicjator:  Katarzyna Bronowicka, Mieczysław Gnach,

Opis inicjatywy: przygotowano i zaprezentowano inscenizację fragmentów 1 części „Chłopów” 6 listopada na gryfowskim rynku.

Odbiorcy inicjatywy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dorośli mieszkańcy Gryfowa Śląskiego

 

Inicjatywa nr 5: Gryfowianina portret współczesny

Inicjator: Małgorzata Szczepańska

Opis inicjatywy: W ramach działań odbyły się szkolenia przybliżające w teorii i praktyce sztukę portretowania. Zdjęcia powstały w różnych technikach  - w terenie araz w atelier. Na zakończenie projektu posegregowano oraz wywołano zdjęcia oraz nadano im tytuły

Odbiorcy inicjatywy: młodzież, osoby dorosłe, seniorzy

 

Inicjatywa nr 6: Wieczorny obchód miasta

Inicjator: Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Opis inicjatywy: zrealizowano cykl pięciu wycieczek historycznych przeprowadzonych przez przewodnika oraz członków TMG w strojach historycznych, wydano wydawnictwa historycznego podsumowującego projekt.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego