Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Date of publication: 28.12.2023
Author: Zuzanna Motyl
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „Mobilna Kultura” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Koprzywnica.

Trzy kobiety siedzą na ławie pod wiejską chatą, która jest pięknie pomalowana w motywy kwiatowe. Pomalowane są też doniczki. Wokół dużo naturalnych kwiatów.
Fot. zdjęcie z realizacji zadania. Uczestniczki odnajdują inspirację w Zalipiu.

Inicjatywa nr 1: Poznanie tradycji wicia wieńca dożynkowego – warsztaty międzypokoleniowe

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Postronnej

Opis Inicjatywy: Wspólne warsztaty międzypokoleniowe poprzedzone zebraniem materiału roślinnego potrzebnego do wykonania wicia wieńca dożynkowego oraz warsztatów ziołowo-kwietnych. Uczestnicy nauczyli się rozróżniać zioła i kwiaty użyte podczas warsztatów. Powstałe prace zostały zaprezentowane podczas sierpniowych dożynek gminnych oraz dożynek sołeckich, dodatkowo kwiaty i zioła zostały użyte do ozdoby wnętrza świetlicy wiejskiej.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy gminy Koprzywnica.

 

Inicjatywa nr 2: Czarowanie wstążką

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Krzcinie

Opis Inicjatywy: Cykliczne warsztaty rękodzielnicze z haftu wstążkowego. W ramach inicjatywy, uczestniczki wybrały się na wyjazd do Zalipia, gdzie malowane motywy kwiatowe są elementem architektury wewnętrznej i zewnętrznej. Kwiatowe inspiracje towarzyszyły uczestniczkom podczas warsztatów. Na zakończenie warsztatów zorganizowano wernisaż z prezentacją prac.

Odbiorcy Inicjatywy: Kobiety z gminy Koprzywnica.

 

Inicjatywa nr 3: Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło

Inicjator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gnieszowice „Sami Swoi”

Opis Inicjatywy: Przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozwijanie u nich zainteresowań regionem. Spotkanie z regionalistą pozwoliło uczniom bliżej poznać historię swojej gminy, w tym historię o „skarbie gnieszowickim”. Dla uczniów odbyły się tematyczne, związane z regionem konkursy – fotograficzny, plastyczny, gra terenowa śladami skarbu „gnieszowickiego”. W ramach inicjatywy zorganizowano wyjazd do Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, gdzie obecnie znajdują się skarby które zostały odkryte w Gnieszowicach.

Odbiorcy Inicjatywy: Uczniowie szkół na terenie gminy Koprzywnica.

 

Inicjatywa nr 4: Pod SOSnami dla tradycji KULTury

Inicjator: Grupa nieformalna z miejscowości Koprzywnica

Opis Inicjatywy: Pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i umacnianie tożsamości lokalnej poprzez kształtowanie sztuki ludowej wśród najmłodszych mieszkańców. Inicjatywa określiła serię różnorodnych warsztatów i konkurs plastyczny, na dodatek została zwieńczona publikacją "Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy". Publikacja dotyczyła historii koprzywnickiego przedszkola i została rozdana nieodpłatnie podczas koncertu. Kompilacja materiałów do publikacji była robiona przez mieszkańców, którzy zmobilizowali się by odnaleźć historyczne zdjęcia i zebrać historie na temat tego miejsca od najstarszych. Najmłodsi mogli liczyć na cykliczne wycieczki po zakątkach gminy, które przybliżyły kulturę i historię regionu. Dzieci w wieku przedszkolnym wykonały koncert o tematyce folklorystycznej, który odbył się w domu kultury w Koprzywnicy i był otwarty dla wszystkich.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy gminy Koprzywnica.

 

Inicjatywa nr 5: Zaprzyjaźnij się z lokalnym barankiem

Inicjator: Klub Sportowy Koprzywnianka

Opis Inicjatywy: Cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą mające na celu przybliżenie im historii lokalnego klubu sportowego KS Koprzywnianka. Spotkania nawiązywały do kultury, dziedzictwa i lokalnej, prawie 100-letniej historii współtworzonej przez mieszkańców. Na koniec przygotowano wystawę prac plastycznych dzieci biorących udział w projekcie.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy gminy Koprzywnica, ze specjalną ofertą dla dzieci.