Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach

Date of publication: 10.02.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „Kultura na tak” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Ryk.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
Fot. zdjęcia z realizacji projektu dziewczynka i kobieta w trakcie wyplatania kosza z wikliny

Inicjatywa nr 1: Ocalić od zapomnienia

Inicjator: grupa nieformalna z miejscowości Sierskowola.

Opis inicjatywy: Podczas realizacji odbyło się:

- wykonanie wystawy plenerowej na podstawie archiwalnych map miejscowości oraz opracowanie materiałów edukacyjnych do wystawy

- organizacja wieczoru wspomnień, podczas którego młodzi i starsi mieszkańcy wspólnie starali się odtworzyć nazwy i porozmawiać o ich pochodzeniu. Wieczór wspomnień miał charakter imprezy integrującej

- warsztaty historyczne dla młodzieży - warsztaty służyły popularyzacji wiedzy wśród młodych mieszkańców na temat etymologii lokalnych określeń

- gra terenowa - Gra była  ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców oraz osób odwiedzających Sierskowolę.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Sierskowoli

 

Inicjatywa nr 2: Bajki mojego dzieciństwa

Inicjator: nauczycielki Przedszkola nr 5 w Rykach

Opis inicjatywy: Inicjatywa obejmowała 3 projekcje filmu w Kinie "Renesans" dla dzieci i rodziców, 2 rodzinne warsztaty plastyczne oraz warsztaty teatralne dla rodziców zakończone premierą spektaklu "Czerwony Kapturek"

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Ryk

 

Inicjatywa nr 3: Tańcowała igła z nitką

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Oszczywilku

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na:

- organizacji cyklu warsztatów krawieckich z projektowania i szycia tradycyjnych strojów ludowych regionu

- organizacji koncertu i potańcówki na ludowo podsumowującej warsztaty

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Oczywilka

 

Inicjatywa nr 4: Pogodne strofy lata

Inicjator:  Grupa nieformalna z Ryk

Opis inicjatywy: Inicjatywa obejmowała:

- organizację konkursu literackiego dla mieszkańców gminy

- wydanie prac konkursowych w postaci tomiku poezji

- organizacji wieczoru poetyckiego połączonego z promocją tomiku oraz recitalem poezji śpiewanej

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Ryk

 

Inicjatywa nr 5: Niech się plecie

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnoglinach

Opis inicjatywy: W ramach zadania odbyły się:

- cykl warsztatów wikliniarstwa dla członków KGW Krasnogliny oraz dorosłych mieszkańców miejscowości Krasnogliny

- wystawa wykonanych podczas warsztatów prac

- zaaranżowanie terenu wokół świetlicy w Krasnoglinach  poprzez nasadzenia świeżej wikliny – tworzenie naturalnych altan, ogrodzeń w celu dekoracji otoczenia i stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców

- zorganizowanie przy świetlicy imprezy integracyjnej dla mieszkańców podsumowującej projekt wraz z koncertem muzycznym

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Krasnoglin

 

Inicjatywa nr 6: Razem przez zioła, naturę, tradycję i obrzędy

Inicjator: Grupa nieformalna z Ryk

Opis inicjatywy: Inicjatywa obejmowała cykl spotkań i warsztatów, wśród których znalazły się:

- warsztaty "Ziołowa Spirala" - nasadzania z ziół,

- warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków. Uczestniczki od razu użyły przygotowanych kosmetyków, zabrały też kilka słoiczków do domowego użytku, 

- warsztaty pieczenia tradycyjnego chleba na zakwasie,

- warsztaty haftu tradycyjnego oparte na motywach roślinnych połączone z wykładem na temat tradycji  i obrzędów

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkanki Ryk