Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Date of publication: 20.05.2021
Author: Aleksandra Konca
Średni czas czytania 6 minutes
print

W ramach projektu „KULTURALNA MOC ZABŁOCIA” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców dzielnicy Żywca Zabłocie.

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Zdjęcie przedstawia kukiełkę-dziewczynkę w fluorescencyjnym świetle. Obok niej stoją osoby trzymające białe materiały (które w świetle wydają się niebieskie).

Inicjatywa nr 1: Aktywni seniorzy – spotkania z muzyką i tańcem

Inicjator: Tomasz Podgórski, Barbara Hądz

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu integrację środowiska senioralnego poprzez zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz tanecznych. Zajęcia były przeplatane opowieściami o historii tańca, muzyki, nurcie Gospel oraz śpiewie, co pobudzało uczestników do dzielenia się swoimi historiami związanymi z muzyką i tańcem.

Podsumowaniem projektu była prezentacja umiejętności nabytych podczas warsztatów na scenie klubu „Papiernik”.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do osób starszych, jak i do mieszkańców dzielnicy; w przypadku Gospel nie było ograniczeń wiekowych.

 

Inicjatywa nr 2: Kaligrafia dla małych i dużych

Inicjator: Beata Bachmińska

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów z kaligrafii. Inicjatywę rozpoczął wykład o historii, technice pisania oraz jej wpływie na życie społeczne i kulturalne przez wieki. Następnie uczestnicy zostali podzieleni według grup wiekowych – dzieci i młodzież wypełniali literki w liniach, a starsze pokolenie miało szansę na wspominanie młodości.

Podsumowaniem projektu było stworzenie albumu on-line z wykonanymi przez uczestników inicjatywy.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców Zabłocia.

 

Inicjatywa nr 3: Magia teatru – sztuka łączy pokolenia

Inicjator: Ewa Bąk

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu zorganizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów przygotowywali fragment przedstawienia w technice teatru czarnego oraz teatru tańca. W tym czasie ich opiekunowie tworzyli scenografię, rekwizyty oraz stroje.

Podsumowaniem projektu było pokazanie przygotowanego przedstawienia na scenie klubu „Papiernik”.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do dzieci, a szczególnie młodzież oraz dorosłych i seniorów z terenu dzielnicy Zabłocia lub przebywających na tym terenie.

 

Inicjatywa nr 4: Zabłocie (nie)zapomniane. Warsztaty z antropologii wizualnej.

Inicjator: Anna Barabasz

Opis inicjatywy: Projekt polegał na poszukiwaniach i interpretacji wizualnej przestrzeni dzielnicy Zabłocia. Młodzi uczestnicy przy wsparciu mieszkańców, społeczników oraz specjalistów z różnych dziedzin szukali pomostów, które łączyłyby kolejne pokolenia.

Efektem końcowym projektu była mobilna wystawa oraz „kapsuła czasu”, w której zostały umieszczone rezultaty projektu.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do mieszkańców Żywca i okolic w wieku 12-16 lat. Do projektu zaproszono też młode osoby z Ukrainy, mieszkające w dzielnicy.

 

Inicjatywa nr 5: Spotkania z podróżą

Inicjator: Maciej Pawełek

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań z podróżnikami. Zaproszeni goście przybliżyli mieszkańcom Zabłocia nie tylko piękno i niezwykłość odwiedzonych miejsc, ale też historię oraz kulturę danego obszaru. Zaprezentowane zostały opowieści o wyprawach w góry, podróży życia do Dala lamy oraz historia i kultura Iranu.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do każdego.

 

Inicjatywa nr 6: Latające dywany Zabłocia

Inicjator: Małgorzata Gabryel

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu zorganizowanie aktywnej grupy seniorów, którzy będą zachęcać i mobilizować do działania innych mieszkańców dzielnicy. Inicjatywa polegała na połączeniu spotkań nieformalnych z warsztatami tkackimi. Podczas nieformalnych spacerów uczestnicy wykonywali szkice oraz zdjęcia, które posłużyły im za inspirację przy późniejszym tkaniu dywanów.

Podsumowaniem projektu była wystawa, na której przedstawiono prace uczestników.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do osób starszych, mieszkańców dzielnicy Zabłocie.

 

Inicjatywa nr 7: Zaczytane Zabłocie

Inicjator: Kajetan Woźnikowski, Grupa nieformalna Wolontariat AKCJA

Opis inicjatywy: Celem projektu była popularyzacja czytelnictwa na terenie dzielnicy. Jednym z działań było stworzenie miejsca do wymiany książek w klubie „Papiernik”. Kolejną inicjatywą było założenie bloga z recenzjami oraz wskazówkami do ich pisania, a następnie zorganizowanie konkursu na napisanie recenzji. W ramach projektu został również zorganizowany Korowód Książki – impreza, podczas której dzieci i młodzież miały szansę przebrać się za ulubionych bohaterów z książek.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do mieszkańców Żywca, z głównym nastawieniem na mieszkańców dzielnicy Zabłocie – odbiorcami były zarówno osoby w wieku szkolnym, jak i dorośli oraz seniorzy.