Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie

Date of publication: 21.06.2021
Author: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 7 minutes
print

W ramach projektu „Wilczyn(N) apetyt na kulturę” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Wilczyn.

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie
Grupa seniorów ustawiona w odstępach naśladuje ruchy taneczne.

Inicjatywa nr 1. Aktywni mimo wszystko

Inicjator: Grupa nieformalna „Aktywni mimo wszystko”

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu cyklicznych spotkań „wokół kultury” dla mieszkańców gminy Wilczyn, głównie seniorów. W ramach spotkań odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczne. Przeprowadzono zajęcia, które udoskonaliły zdolności manualne mieszkańców, tj. warsztaty własnoręcznie wykonanych okolicznościowych kartek czy ozdobnych pudełek na ciasteczka. Zorganizowane zostały również zajęcia taneczno-ruchowe oraz kulinarne, podczas których uczestnicy poznawali tajniki kuchni regionalnej i sfery kultury z tym związanej.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy, szczególnie seniorzy.

 

Inicjatywa nr 2. Gmina Wilczyn – nasza mała ojczyzna

Inicjator: Beata Wojtasik, Teresa Nawrocka, Maria Wesołowska, Justyna Paluszyńska, Małgorzata Bidzińska, Zuzanna Różańska, ks. Mariusz Orlikowski

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zaangażowaniu mieszkańców we wspólne poznawanie historii gminy Wilczyn. Grupa zorganizowana prowadziła rozmowy ze starszymi mieszkańcami, którzy opowiadali o gminie, jej tradycjach, kulturze i wydarzeniach z nią związanych. Do projektu zaangażowana była również młodzież, która wśród swoich rodziców i dziadków szukała ciekawych informacji na temat Wilczyna. Przy tej okazji robione były zdjęcia. W ramach inicjatywy zbierane były również m.in. stare fotografie, jak i nowsze obrazujące elementy kulturowe związane z Gminą. Wykorzystano je później do przygotowania folderu o historii Wilczyna oraz wystawy.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 3. Książeczka dla Wilczka

Inicjator: Tadeusz Nowak

Opis inicjatywy: Zajęcia były zachętą do kreatywnego spędzania czasu i czytania książek, jako alternatywy do telefonów komórkowych oraz gier komputerowych. Podczas zajęć językowych i plastycznych dzieci uczyły się jak powstaje książka. Najmłodsi napisali własne opowiadanie – bajkę, do której wykonali rysunki, a całość ukazała się, jako publikacja. Dodatkowo dla mieszkańców gminy ogłoszono konkurs na napisanie bajki dla dzieci, która również znalazła się w publikacji.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież.

 

Inicjatywa nr 4. Wilczyńskie niebo z nutami zamiast gwiazd

Inicjator: Grupa „Sołtys i Rada sołecka Wilczogóry i przyjaciele”

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano warsztaty muzykoterapeutyczne, w skład, których wchodziły zajęcia muzyczno-ruchowe, nakierowane głównie na osoby niepełnosprawne z terenu gminy, jak i również na wszystkich chętnych mieszkańców. Warsztaty były integracją lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, a formą łączącą była muzyka. Z uczestnikami pracowali specjaliści, na co dzień zajmujący się terapią poprzez muzykę. Zwieńczeniem inicjatywy był ogólnodostępny koncert muzykoterapeutyczny w wykonaniu artystów specjalizujących się w tej formie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Koncert zorganizowany on-line był wydarzeniem dostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani, przede wszystkim osoby niepełnosprawne.

 

Inicjatywa nr 5. Muzyka łączy pokolenia

Inicjator: Marcin Łaputa

Opis inicjatywy: W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów, które odbywały się w plenerze oraz w domu kultury w Wilczynie. Wskutek pandemii, część z nich odbyła się również on-line. Każdy z koncertów odbywał się w innym gatunku muzycznym (folk, disco, rock, muzyka lat 60,70,80-tych w nowych aranżacjach). Na scenie wystąpiły zespoły oraz wokaliści z terenu gminy oraz z zaprzyjaźnionych domów kultury z terenu powiatu konińskiego. Wydarzenia były okazją do integracji nie tylko lokalnej społeczności, ale również amatorskich ruchów muzycznych z regionu, wymianą doświadczeń oraz prezentacją lokalnych artystów.

Odbiorcy inicjatywy: Wszystkie grupy wiekowe.

 

Inicjatywa nr 6. I Wilczyńska Jesień Muzyczna

Inicjator: Chór „Sursum Corda” parafii św. Urszuli w Wilczynie

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacji koncertów muzyki klasycznej, które miały popularyzować ten rodzaj muzyki. Wydarzenia organizowane były w kościele parafialnym, jako odpowiedź na potrzebę dostępu do tego gatunku muzycznego. Brak filharmonii, opery czy nawet teatru w najbliższej okolicy spowodował chęć organizacji koncertów w innym niż dotychczas stylu. Doskonała akustyka kościoła była atutem, który pozwolił na idealny odbiór muzyki. Po każdym koncercie odbyły się spotkania z artystami oraz ich prelekcje dotyczące muzyki klasycznej.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 7. Muzyczna Jesień – warsztaty i koncert

Inicjator: Wiktoria Bajeko

Opis inicjatywy: Podczas tego projektu przeprowadzono warsztaty wokalne dla zarówno początkujących, jak i dla tych, którzy chcieli udoskonalać swój warsztat wokalny. Z uczestnikami pracowali specjaliści od emisji głosu oraz występów scenicznych. Podsumowaniem zajęć był koncert wszystkich uczestników, który mogli zobaczyć za pośrednictwem Internetu wszyscy mieszkańcy gminy i nie tylko.

Odbiorcy inicjatywy: Wszystkie grupy wiekowe.