Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach

Date of publication: 29.05.2023
Author: PW
Średni czas czytania 7 minutes
print

W ramach projektu „Kultura w waszych rękach” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski.

Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach
Fot. zdjęcie z realizacji projektu Grupa mieszkańców w lesie. Szukają grzybów

Inicjatywa nr 1: Kto pod kim dołki kopie - ten kapustę zbiera

Inicjator: grupa nieformalna z Majdanu Górnego, lider grupy Joanna Pawelczyk

Opis inicjatywy: inicjatywa miała na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów międzypokoleniowych wraz z pokazami dawnych zwyczajów i obrzędów panujących na wsi.
Zrealizowano następujące działania:
- warsztaty kulinarne pn. ,,Lato w słoiku" tworzenie domowych konfitur i kompotów owocowych
- tradycyjne wykopki pokaz tradycyjnych ręcznych wykopków ziemniaków na polu wraz z paleniem chmieliny
-kiszenie kapusty pokaz tradycyjnego kiszenia kapusty wraz z deptaniem nogami w mini skansenie w Majdanie Górnym
- warsztaty kulinarne pn. ,,Wypieki z pieca chlebowego", dań z kapusty i dań z ziemniaków
- ognisko integracyjne z muzyką i regionalną kapelą ludowa
- żywa lekcja historii prezentacja tradycji i obrzędów ludowych

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana była do różnych wiekowo grup wiekowych tj.dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z naszej gminy

 

Inicjatywa nr 2: Śladami naszych przodków-zwyczaje i tradycje regionalne

Inicjator: KGW Typin, przedstawiciel grupy Stanisława Słomiana

Opis inicjatywy: Inicjatywa skupiała się wokół tożsamości regionu, kultywowaniu tradycji folkloru i produktów regionalnych i miała na celu zacieśnienie więzi międzyludzkich. Zrealizowano następujące działania:
- warsztaty kulinarne pn.,,Regionalnie gotuję" w mini skansenie w Typinie wraz z pokazem wykonywania dawnych czynności tj. robienie
masła i pranie na tarze
- wyjazd na wycieczkę do skansenu do Kolbuszowej wraz z warsztatami pn. ,,Dawna wiejska moda"
- warsztaty haftowania wraz z wykładem na temat haftu regionalnego..

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci z gminy Tomaszów Lubelski.

 

Inicjatywa nr 3: Siła tkwi w Tobie-aktywni mieszkańcy Rudy Wołoskiej

Inicjator: ,,Babeczki" Ruda Wołoska, przedstawiciel grupy Agnieszka
Goch

Opis inicjatywy: Inicjatywa była odpowiedzią na potrzebę zwiększenia aktywności społecznej do działań na rzecz dobra wspólnego, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zapewnienie atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, integracji społecznej mieszkańców oraz budowaniu aktywnych i kulturalnych postaw wobec otoczenia. Zostały zrealizowane następujące działania:
- rajd pieszy po Rudzie Wołoskiej wraz z robieniem zdjęć ciekawych miejsc
- piknik integracyjny
- wystawa plenerowa fotografii z rajdu pn. ,,Ważne miejsca dla mieszkańców Rudy Wołoskiej"
- pokaz kina plenerowego pn. ,,Pod niebem pełnym gwiazd", film skierowany do młodzieży i osób dorosłych.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa była ogólnodostępna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski i przybyłych gości

 

Inicjatywa nr 4: Co w trawie piszczy-poznaj swojego sąsiada

Inicjator: KGW Justynówka, przedstawiciel grupy Sylwia Ziemba

Opis inicjatywy: Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby integracji międzypokoleniowej i wykorzystanie potencjału mieszkańców wsi, którzy kultywują i rozwijają swoje pasje, a jednocześnie wpływają na rozwój kulturalny gminy. W ramach inicjatywy powstał film dokumentujący warsztaty. Zrealizowano następujące działania:
-warsztaty robienia wieńca tradycyjnego
-warsztaty lawendowe
-warsztaty stolarskie
-piknik integracyjny dla całych rodzin

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców gminy.

 

Inicjatywa nr 5: O naturze, kulturze i sztuce

Inicjator: KGW ,,Malina" Rogóźno Kolonia, przedstawiciel grupy Małgorzata Wójcik

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na odkrywaniu tradycji, zwyczajów i historii regionu oraz przekazywanie tej wiedzy młodszym pokoleniom. Inspiracją do działań jest piękno lasu, łączące naturę z kulturą. Zostały zrealizowane następujące działania inspirowane naturą:
- rajd pieszy, aby ocalić od zapomnienia historię i miejsca związane z wsią
- wycieczka do Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach
- warsztaty malowanie na drewnie
- warsztaty kulinarne pn.,,Smaczne z lasu" dziczyzny i darów z lasu.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa skierowana była do mieszkańców gminy.

 

Inicjatywa nr 6: Las w kulturze

Inicjator: grupa nieformalna SDŚ w Szarowoli

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu promowanie działań twórczych, edukację o tematyce leśnej, inspirowanie zdrowym stylem życia i otaczającą przyrodą. Zostały zrealizowane następujące działania:
- wycieczka po lesie z leśnikiem
- warsztaty rękodzieła pn. ,,Las w słoiku"
- plener malarski
-wycieczka do lasu na grzybobranie do przygotowania warsztatów kulinarnych pn. ,,Przysmaki z grzybów".

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa objęła uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Szarowoli.