Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu

Date of publication: 16.05.2022
Author: AK
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Prom Do Kultury cz. II” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Nozdrzec.

Dzieci siedzą podczas warsztatów rozgniatają ciasto.
Zdjęcia z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Plon niesiemy plon

Inicjator: Grupa nieformalna z miejscowości Wara, składająca się z 3 osób

Opis inicjatywy: Celem projektu było zainicjowanie działań służących pobudzeniu aktywności społeczności lokalnej w życiu kulturowym gminy Nozdrzec poprzez realizację warsztatów plecenia wieńców. Zwieńczeniem warsztatów było wspólne wykonanie wieńca i jego prezentacja na dożynkach wiejskich. Ważnym elementem zadania było "obśpiewanie" wieńca przez zaproszony zespół obrzędowy. Inicjatywa miała również na celu przybliżenie tradycji związanej ze świętowaniem zakończenia żniw. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obrzędowością regionu krośnieńskiego i stanowiło również podziękowanie rolnikom za trud ich pracy.

Odbiorcy inicjatywy: wszyscy zainteresowani

 

Inicjatywa nr 2: Trening dla zdrowia i kultury

Inicjator: grupa nieformalna z miejscowości Wara

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było zainicjowanie działań służących pobudzeniu aktywności społeczności lokalnej w życiu kulturowym gminy poprzez organizację zajęć związanych z aktywnością fizyczną, połączonych z poznawaniem zasobów kulturotwórczych gminy.

Odbyły się m.in zajęcia tanecznoruchowe i spacery fotograficzne. Projekt miał na celu wskazanie odbiorcom zamieszkującym teren gminy, że wystarczy chęć do działania i współpracy oraz inicjowanie działań i starań w celu realizacji pomysłów, które pozwalają odkryć potencjał kulturowy społeczności.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani

 

Inicjatywa nr 3: Brygada RR działająca przy Bibliotece Publicznej w Siedliskach

Inicjator: grupa nieformalna z miejscowości Siedliska i Huta Poręby

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było m.in. stymulowanie i umacnianie działań pielęgnujących kontakty międzyludzkie, integracja lokalnej społeczności oraz wsparcie grup dotychczas nieobecnych w życiu kulturowym wsi. Zorganizowano cykl warsztatów w obrębie teatrzyku Kamishibai, makramy ściennej, kulinariów oraz malarstwa

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z terenu gminy Nozdrzec

 

Inicjatywa nr 4: Otwórzmy się na siebie: dzień otwarty w ŚDS Izdebki

Inicjator: grupy nieformalnej z mijescowości Izdebki

Opis inicjatywy: Po raz pierwszy każda zainteresowana osoba z terenu gminy mogła zwiedzić pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, w których realizowane są zajęcia terapeutyczne, obejrzeć prace uczestników, zapoznać się z twórczością poetycką Jana Organa (podopieczny instytucji) jak również wejść do niedostępnych do tej pory piwnicznych zaułków, służących dawniej jako dworskie pomieszczenia gospodarcze. Była to nie tylko prezentacja obecnej funkcji placówki, ale również okazja do przypomnienia historii dworu rodziny Potockich, którą przybliżył zwiedzającym podopieczny ŚDS, z wykształcenia i pasji historyk.

Odbiorcy inicjatywy: każda zainteresowana osoba

 

Inicjatywa nr 5: Poznajmy nasze dawne zwyczaje - pożegnanie lata z tradycją- w Hłudnie

Inicjator: Grupa nieformalna Hłudno

Opis inicjatywy: Celem zadania jest zapoznanie społeczności lokalnej z tradycyjnymi sposobami spędzania czasu, przygotowywania posiłków oraz wykonywania przyborów kuchennych i ozdobnych. Młodsi odbiorcy zadania poznali przeszłą tradycję, natomiast osoby dorosłe mogły przypomnieć sobie codzienność w jakiej spędzili lata swojej młodości. W związku z przekazywaną treścią oraz obecnością różnych grup odbiorców, powstał międzypokeleniowy most, który sprzyja integracji oraz wymianie doświadczeń.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani