Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu

Date of publication: 29.05.2023
Author: PW
Średni czas czytania 6 minutes
print

W ramach projektu „Młodych zwrot na kulturę” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Kornowac.

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu
Fot. zdjęcie z realizacji projektu Grupa dzieci rozwiesza brezentowy dach

Inicjatywa nr 1: Plenerowe granie, o muzyce gadanie...

Inicjator: Grzegorz Bauerek, Szymon Rybiński, Milena Sichma

Opis inicjatywy: Inicjatywa kierowana do młodzieży miedzy 12 a 18 rokiem życia, polegała na zaangażowaniu uczestników w pracę przy organizacji koncertów. Spośród grupy zostały wyłonione osoby które miały okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących obsługi sprzętu estradowego. 
Inicjatywa pozwoliła uzyskać umiejętności pozwalające na niemal bezkosztowe organizowanie wydarzeń kulturalno-muzycznych,
koncertów czy eventów kierowanych do młodszego pokolenia. 

Odbiorcy inicjatywy: 30 osobowa grupa młodzieży miedzy 12 a 18 rokiem życia

 

Inicjatywa nr 2: Powrót do przeszłości

Inicjator: Monika Łyko, Emilia Kościołek, Weronika Cyfka

Opis inicjatywy: Inicjatywa obejmowała spotkania integracyjne w plenerze oraz w DK Kobyla. W trakie spotkań uczestnicy mieli okazję obejrzeć archiwalne, prywatne materiały filmowe przypominające czasy młodości - jak kiedyś wyglądały potańcówki, jak wyglądali ludzie w tamtym okresie . Efektem finalnym było spotkanie integracyjne dla wszystkich mieszkańców
połączone z potańcówką jak za dawnych lat.
Inicjatywa miała przybliżyć młodszym uczestnikom jak kiedyś były organizowane wydarzenia kulturalne w czasach naszego dzieciństwa.
Uczestnicy zostali zaangażowani w gromadzenie fotografii ukazujących otoczenie w tamtych czasach, z tych materiałów wydrukowano
"ulotki propagandowe" ,zatytułowane "Trybuna Kobyli" na wzór dawnych czasopism.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Kornowac

 

Inicjatywa nr 3: W gaju jak w raju

Inicjator: Niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: Inicjatywa skierowana była do młodych ludzi, a polegała na stworzeniu dla niech miejsca dla spotkań i organizowania występów
zespołów młodzieżowych oraz eventów. Podczas działania uczestnicy mieli okazję zaplanować aranżacje "Brzozowego Gaju", przygotować scenografię na potrzeby występów. Efektem finałowym był koncert zespołu zaproszonego przez młodych. Głównych celem inicjatywny było zaangażowanie młodych do przygotowania miejsca wydarzeń kulturalnych "uszytego" pod ich potrzeby
wg pomysłu młodych.

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież z Gminy Kornowac

 

Inicjatywa nr 4: Być kobietą

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Kornowacu "Prężny Kornowac"

Opis inicjatywy: W ramach działania zrealizowano jest cykl spotkań dla kobiet Gminy Kornowac. Celem inicjatywy była integracja kobiet, 
stworzenie miejsca spotkań oraz wspólne spędzanie czasu. Ważnym aspektem było spotkanie kobiet z rożnych pokoleń, możliwość wymiany informacji i poznania co było priorytetem w tamtych czasach dla kobiety
a co jest dziś.

Odbiorcy inicjatywy: Kobiety 30+

 

Inicjatywa nr 5: Poznaj sąsiada niech z Tobą gada.

Inicjator: 

Opis inicjatywy: Inicjatywa skierowana była do całej społeczności, celem nadrzędnym inicjatywy była integracja społeczności, łatwiejsze nawiązywanie
znajomości, poznanie lokalnej historii, organizowanie kręgów ulicznych, dzielenie się pasjami. Inicjatywa miała za zadanie zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie tablicy z mapą Kobyli ukazując historyczne nazwy dzielnic, przez starsze pokolenie do dziś używane. Na mapie zostały umieszczone ciekawe miejsca, zabytki. Stworzona mapa została umieszczona przed domem kultury.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkancy Kobyli

 

Inicjatywa nr 6: Gotujemy... Gramy... Gadamy...

Inicjator: Niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: Inicjatywa skierowana do młodzieży, a jej celem było nawiązywanie nowych znajomości oraz pogłębianie pasji związanych z gotowaniem, wspólne biesiadowanie nad przyrządzonymi potrawami. A także wspólne spędzanie czasu na graniu w planszówki. Inicjatywa miała na celu stworzenie miejsca do realizacji celów i pasji. 

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież Gminy Kornowac

 

Inicjatywa nr 7: Jesienne smaki

Inicjator: Wiesława Bochynek, Katarzyna Cieślik, Marek Niewrzoł

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było nawiązanie międzypokoleniowej relacji poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów: kulinarnych oraz wokalnych. Finałowym punktem było wydarzenie artystyczne, koncert uczestników Warszatów.  Inicjatywa realizowana była we współpracy z osobami z grup, której dotyczyła diagnoza czyli kobietami w wieku produkcyjnym.
Inicjatywa kładzie głównym nacisk na integrację lokalnej społeczności oraz samych kobiet w gminie.

Odbiorcy inicjatywy: Kobiety w wieku 30-35