Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

Date of publication: 21.06.2021
Author: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 6 minutes
print

W ramach projektu „Kulturalny Doping” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla gminy Gostycyn.

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie
Grupa kobiet ubrana w stroje z okresu PRL-u pozuje do zdjęcia z tabliczką z napisem: Projekt Retro PRL. Za nimi znajdują się meble i dekoracje z tego okresu.

Inicjatywa nr 1. Otwieramy okienną ramę przeszłości – pasja, historia, ludzie – w obiektywie seniora

Inicjator: Grupa nieformalna z Wielkiego Mędromierza

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było zintegrowanie ludzi starszych przez wspólne działania, takie jak warsztaty fotograficzne z profesjonalistą. Zostały zorganizowane spotkania, które miały na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych, dokumentowanie działalności mieszkańców i historię rodzin. Uczestnicy nabyli umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym i smartfonem. Nauczyli się wykorzystywać światło dzienne, różne przedmioty i miejsca. Dzięki poprowadzonej ścieżce własnego rozwoju zostały odkryte talenty fotograficzne. Seniorzy zaprezentowali się w galerii, na banerach i pocztówkach. Miejscem realizacji był Wielki Mędromierz, wioska w Gminie Gostycyn. W świetlicy zorganizowano wystawę w starych okiennych ramach (przygotowanych przez seniorów). Kolejna wystawa przybrała formę ruchomych banerów, które zostały wywieszone na ogrodzeniach przy drodze wojewódzkiej. Dopełnieniem inicjatywy było wydanie pocztówek.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Gostycyn oraz turyści, szczególnie seniorzy.

 

Inicjatywa nr 2. Drezyną przez Krainę nad Trzema Rzekami

Inicjator: Grupa nieformalna z Pruszcza

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu cyklu przejażdżek drezynami trasą 240 – historyczna, nieczynna od ponad 30 lat. Podczas podróży uczestnicy poznawali historię oraz ciekawostki mijanych miejsc. Pierwszy wyjazd odbył się od Pruszcza do Przyrowy, drugi natomiast z Przyrowy do Pruszcza. W Pruszczu uczestnicy wzięli udział w grze terenowej, a miejscowe KGW przygotowało dla uczestników regionalne smakołyki, takie jak chleb ze smalcem, pieczeń „fałszywy zając” czy „szandar borowiacki”. W Przyrowie na dworcu czekała na uczestników „wiejskie taxi”, a w świetlicy przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze z tworzenia przepiśników – notesów z przepisami potraw regionalnych, które degustowali podczas wyjazdów.

Odbiorcy inicjatywy: Zainteresowani mieszkańcy gminy Gostycyn.

 

Inicjatywa nr 3. RETRO – PRL

Inicjator: Grupa nieformalna z Przyrowy

Opis inicjatywy: Inicjatywa związana była z czsami PRL-u. Zintegrowały się dwa sołectwa – Przyrowa i Wielki Mędromierz. Zrealizowano trzy warsztaty. Dwa były artystyczne - wykonanie deski z mottem z okresu PRL i praca wikliną. Trzecie kulinarne, na których uczestnicy poznali przepisy regionalne na leguminę i zupę „spółka”. Odbył się również spacer z przewodnikiem do izby regionalnej Pana Brzuchalskiego. Inicjatywę zakończyła impreza kulturalna „PRL-ówka”, na której wystąpiła kapela podwórkowa. Była zorganizowana degustacja regionalnych potraw, zabawy i konkursy, wystawa staroci nawiązujących do wspomnianego okresu. Organizatorzy przebrali się za stare stroje, aby jeszcze lepiej oddać klimat całej imprezy.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 4. Wierzę – nie wierzę

Inicjator: Grupa nieformalna z Wielkiej Kloni

Opis inicjatywy: Inicjatywę zrealizowano w Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Kloni. Zorganizowano warsztaty iluzjonistyczne prowadzone przez znanego iluzjonistę – Mariusza Czajkę, w których wzięły udział dzieci i młodzież. Artysta od 10 lat tworzy niesamowite pokazy magii.Na kolejnych warsztatach mieszkańcy poznali technikę utwardzania tkanin, dzięki czemu wykonali anielską postać. Innymi warsztatami były warsztaty z lepienia gliny, które pozwoliły uczestnikom powrócić do czasów dzieciństwa, a doznania sensoryczne umożliwiły relaks i zabawę. Na koniec wydarzeń odbył się występ iluzjonisty i wystawa prac powstałych podczas wszystkich warsztatów.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 5. KOMPOZYT

Inicjator: grupa nieformalna z Gostycyna

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu warsztatów artystycznych: instrumentalnych i wokalnych, przeprowadzeniu wspólnych prób artystów amatorów oraz zorganizowaniu koncertu podsumowującego inicjatywę, utrwalonego na nośnikach elektronicznych. W pierwszej kolejności grupa nieformalna spotkała się z artystami z terenu gminy Gostycyn i ustaliła dalszy przebieg wydarzeń i spotkań. W inicjatywę były zaangażowane dzieci ze Studia Piosenka, młodzież, duety, soliście i autorzy tekstów. Powstały nowe aranżacje utworów już istniejących. W koncercie wzięli udział artyści amatorzy z gminy i sąsiedztwa. Koncert, prócz nośników elektronicznych, został umieszczony w różnych mediach społecznościowych i stronie GOK-u.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani z terenu gminy, szczególnie dzieci i młodzież.