Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach

Date of publication: 21.04.2023
Author: PW
Średni czas czytania 6 minutes
print

 W ramach projektu „KALEJDOSKOP- nasza barwna kultura w GOK” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Chłopice.

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: "Zaplątane"-warsztaty rękodzielnicze"

Miejsce: świetlica wiejska w Lutkowie

Inicjator: Renata Tarnowska, Bogumiła Kokocka, Zuzanna Nasiewicz

Odbiorcy: 15 osób warsztaty, 100 odbiorców wystawy.

Opis programu: cykl 5 spotkań 3h spotkań, na których nastąpi zapoznanie z techniką makramy, kompozycją, rozwój umiejętności manualnych, wrażliwości estetycznej na których wykonany został kwietnik, łapacz snów, zakładki do książek i inne techniką makramy. Cykl zajęć zakończył się ogólnodostępną wystawą zdjęć i rękodzieła wykonanego po warsztatach przy tradycyjnym poczęstunku miejscowości.

 

Inicjatywa nr2:  "Kulturalny piknik po sąsiedzku"

Inicjator: Marzena Duda

Odbiorcy: 200 uczestników wydarzenia

Miejsce: Jankowice-plac obok świetlicy

Opis programu: jednodniowe spotkanie dla rodzin, seniorów, mieszkańców, gdzie stworzono kilka stref artystycznych, tj. stref kultury artystycznej- tradycyjne wycinanki, fotograficznej, tradycyjnych gier i zabaw. Efektem pracy grup była nauka i stworzenie na jej bazie filmu instruktażowego dla dzieci i rodziców, jak bawić się w gry tradycyjne i gry naszych dziadków.

 

Inicjatywa nr3. "COOLtura to my..."

Inicjator: Justyna Dańczuk

Odbiorcy: 200 osób

Miejsce: świetlica i grzybek taneczny w Boratynie

Opis programu: cykl regularnych spotkań minimum 1 x w tygodniu na których poprowadzone były zajęcia taneczne "Tupnij nóżką" oraz "Dawne też modne- warsztaty rękodzielnicze- zabawki ze sznurka, kwiaty z filcu". Były to warsztaty dla wszystkich grup wiekowych na których osoby z grupy "Tupnij nóżką" nauczyły się tradycyjnych tańców i przyśpiewek ludowych, na warsztatach "Dawne też modne" przyuczono uczestników jak należy wykonywać tkanie z filcu, wyszywanie starymi metodami. Podsumowaniem było spotkanie kulturalnointegracyjne z prezentacją prac rękodzielniczych i występów tanecznych oraz tradycyjny boratyński poczęstunek.

 

Inicjatywa nr 4. "Chłopicki folk"

Inicjator: Jolanta Szuszter

Miejsce: Świetlica wiejska w Chłopicach

Odbiorcy: 20-50 osób w każdym wieku

Opis programu: 6 spotkań międzypokoleniowych, warsztatów pieśni ludowych zapomnianych piosenek i przyśpiewek lokalnych. Spotkania prowadzone przez lokalnego muzyka. Podsumowując, wydano śpiewnik z przyśpiewkami ludowymi i piosenkami, zorganizowano finalny koncert seniora oraz nagrany zostanie teledysk. Podsumowanie inicjatywy zgromadziło wszystkie pokolenia Chłopic i cale rodziny wspólnie śpiewały i radośnie spędzały czas przy ludowych rytmach.

 

Inicjatywa nr 5. "Deskofolk"

Inicjatorzy: Wojciech Gilarski, Marek Kwaśny

Odbiorcy: 200 osób

Miejsce: świetlica wiejska w Łowcach

Opis inicjatywy: 3 spotkania warsztatów malarskich na drewnie, międzypokoleniowych, gdzie malowano tradycyjne wzory Łowiec, które przeznaczono na ozdobienie naszej przestrzeni lokalnej. Powstała kolekcja dzieł tradycyjnych wzorów, które są umieszczone w strategicznych miejscach Łowiec, które maja znaczenie historyczne i zdobią przestrzeń.

 

Inicjatywa nr 6. "Powrót do tradycyjnych korzeni..."

Inicjator: Robert Strójwąs, Krzysztof Maj

Odbiorcy: 20 twórców, 100 osób oglądających

Miejsce: świetlica w Zamiechowie

Opis inicjatywy: 3 spotkania na warsztatach florystycznych poznanie zapomnianych roślin ogrodowych naszych babć, bioróżnorodności względem owadów i przydatności człowiekowi, następnie odbył się happening w plenerze-dokonywano nasadzenia roślinności wokół historycznego miejsca dla miejscowości i poznano znaczenia drzew ich historii i symboliki, zamontowano hotel dla owadów, oczyszczono i przygotowano teren pod kolejne nasadzenia. Finalnie zorganizowano wystawę zdjęć na zakończenie inicjatywy z wykonanych kompozycji i poznanych roślin.

 

Inicjatywa nr 7. "Nasze zielone dziedzictwo"

Inicjator: Monika Lonc, Monika Cwynar

Miejsce: dawny ogród w Dobkowicach

Odbiorcy: 400 osób lokalnej społeczności

Opis inicjatywy: cykl 5 warsztatów z przyrodnikiem, przybliżono historię ogrodów owocowo-warzywnych, historii i tradycji , warsztaty gospodarowania przestrzennego naszej okolicy. Zajęcia odbywały się na terenie dawnego ogrodu oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dobkowicach. Spotkania przybliżyły młodszym pokoleniom jak dawniej na tym terenie odbywało się "Czytanie wśród drzew", "Muzyczne wieczorki w Dobkowicach". Celem było przybliżenie znaczenia zapomnianych roślin, tradycji dobkowickiej oraz poczynienie nowych nasadzeń roślinnych. Dla dzieci konkurs plastyczny "Ogród marzeń", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Finalnie odbył się także "Piknik z tradycją w tle", który zgromadził rzesze mieszkańców Dobkowic od najmłodszych po najstarszych.