Gminny Ośrodek Kultury Perła

Date of publication: 07.02.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „"Dobre Nowiny" - post covid'owa inicjatywa kulturalna” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Nowin.

na pierwszym planie dwóch mężczyzn młóci zborze. na drugim planie grupa osób przyglądających się młóceniu
Zdjęcia z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Łączy nas śpiew

Inicjator: Sylwia Bartkiewicz

Opis inicjatywy: - Inicjatywa miala na celu przeprowadzenie trzydniowych warsztatów muzycznych z wykwalifikowanym insrtuktorem, podczas których uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat emisji głosu, higieny głosu, pracowali nad repertuarem, kształcili wrazliwość muzyczną, umiejętności świadomego używania głosu. Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom na zdobycie nowych, cennych umiejętności muzycznych i wokalnych, jeszcze bardziej rozwinąć wrażliwość muzyczną, artystyczną, udoskonalić słuch harmoniczny, kształtować kulturę muzyczną oraz rozbudzić twórczą postawę wobec siebie i świata. Udział w warsztatach wokalnych umożliwił uczestnikom przede wszystkim ukształtowanie głosu oraz umiejętności prawidłowego posługiwania się nim, jak również znacznie zwiększy zasób wiedzy i szeroko rozumianych umiejętności muzycznych.

Odbiorcy inicjatywy: mlodzież i dorośli mieszkańcy Nowin

 

Inicjatywa nr 2: Akordeonowe Marzenia

Inicjator: Kamila Piotrowicz

Opis inicjatywy: W ramach tej inicjatywy zorganizowane zostały warsztaty akordeonowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z instrumentem, a także rozwinąć swoje umiejętności. Na zakończenie zorganizowany został Letni Koncert Kameralny podczas którego wraz z uczestnikami warsztatów zagrali profesjonalni akordeoniści.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Nowin

 

Inicjatywa nr 3: Wysoka kultura - wystawa inna niż wszystkie

Inicjator: Adrian Daleszak

Opis inicjatywy: Tytuł wystawy jest grą słów nawiązujących do charakteru eksponatów, które ze swojej natury potrafią wznieść się wysoko w niebo, ale także wykonane są w sposób wiernie oddający oryginał. Doskonałość formy, estetyka wzornictwa i dbałość o szczegóły przekracza granice technicznych wymagań i przekłada się na bardziej artystyczny wymiar prezentowanych modeli. Podczas wystawy eksponowany został kunszt wykonania modelu przez modelarzy, jak również zaprezentowane tło historyczne i techniczne samolotu, którego model można było podziwiać na wystawie. Organizacja wystawy jest wynikiem silnego zainteresowania młodzieży, która jest inicjatorem tego projektu zgodnie z wnioskami płynącymi z przygotowanej wcześniej diagnozy potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Nowiny. Wystawie towarzyszyło spotkanie z pasjonatami sztuki modelarskiej dla młodzieży i nie tylko.

Odbiorcy inicjatywy:  mlodzież i dorośli mieszkańcy Nowin

 

Inicjatywa nr 4: Chleb - symbolika i rzeczywistość - sztuka o pieczeniu chleba

Inicjator: Ryszard Bedla

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu sztuki przedstawiającej dawne obrzędy i zwyczaje w związku z wypiekiem chleba na wsi. Kolejnym elementem inicjatywy był koncert karaoke - wspólne śpiewanie pieśni ludowych, przyśpiewek tradycyjnych. na zakończenie odbyla się degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Zespół Obrzedowy Kowalanki, a także konkurs związany z tematyką wydarzenia dla dzieci.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy