Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

Date of publication: 15.05.2023
Author: PW
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Zamkowa Kultura+” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Toszek.


 

Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Fot. Materiał z realizacji zadania

Inicjatywa nr 1: Poznam Panią Stąd, czyli o kobietach z Gminy Toszek

Inicjator: Izabela Majcher-Dorobisz

Opis inicjatywy: Zostały przeprowadzone dwa warsztaty herstoryczne prowadzone przez Katarzynę Szotę-Eksner, która wspólnie z paniami zajęła się opracowywaniem kobiecych historii „stąd”, czyli z Gminy Toszek, a następnie po zebraniu informacji o kobietach historycznych i współczesnych prowadząca stworzyła katalog spisanych kobiecych herstorii z Gminy Toszek. Spotkania herstoryczne w kręgu polegały na dzieleniu się własnymi herstoriami i opowieściami o swoich przodkiniach, poszukiwaniu dawnych i współczesnych kobiet zasłużonych dla rozwoju kultury w gminie. Efektem inicjatywy jest publikacja nt. kobiet „stąd”, którą można znaleźć na stornie Centrum Kultury oraz utworzenie wystawy przedstawiającej sylwetki i krótkie herstorie mieszkanek gminy.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Toszek

 

Inicjatywa nr 2: Promocja kultury śląskiej i tradycji poprzez szycie strojów

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Kotulinie

Opis inicjatywy: Zadanie polegało na przeprowadzeniu pięciu warsztatów szycia strojów ludowych. W tym celu zakupiony został materiał oraz
zatrudniona osoba do prowadzenia warsztatów. Stroje są niezbędne do reprezentowania koła podczas imprez gminnych oraz sołeckich,
w których koło aktywnie bierze udział.
W warsztatach wzięło udział 20 osób dorosłych, z Gminy Toszek, członkinie koła, seniorki. Podczas zajęć uczestnicy poznali tradycje noszenia stroju ludowego. 

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Gminy Toszek

 

Inicjatywa nr 3: Zróbmy orkiestrę, jakiej nie ma nikt

Inicjator: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin

Opis inicjatywy: W ramach inichjatywy zorganizowano cztery mistrzowskie warsztaty przeprowadzone przez Klaudiusza Lisonia, które adresowane były do młodych adeptów sztuki muzycznej w wieku 8-14 lat z Kotulina, uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych. Dodatkowo zorganizowano wyjazd do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na koncert wraz z oprowadzaniem po instytucji. 

Odbiorcy inicjatywy: Młodzi mieszkańcy Gminy Toszek

 

Inicjatywa nr 4: Toszeckie Kino Plenerowe

Inicjator: Magdalena Krzepisz

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu czterech seansów filmowych połączonych ze spotkaniem podsumowującym film. Spotkania odbyły się w sierpniowe weekendy na dziedzińcu toszeckiego Zamku a adresowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Toszek. 

Odbiorcy inicjatywy: Dwie projekcje kina familijnego wraz z pogadanką adresowane były do dzieci, młodzieży oraz rodziców, dwie kolejne projekcje byłyadresowane do szeroko pojętej grupy dorosłych

 

Inicjatywa nr 5: Rodzinne Harcowanie

Inicjator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej

Opis inicjatywy: Inicjatywa skierowana do rodzin z gminy Toszek. Odbyła się gra miejska na terenie Toszka, festyn rodzinny na toszeckim Zamku wraz
z konkursem plastycznym, oraz konkurs na projekt maskotki Gminy Toszek. Festyn zakończył się wspólnym ogniskiem i ogłoszeniem zwycięzców konkursów. Organizacja Gry miejskiej miała na celu zapoznanie mieszkańców z historią miasta i harcerstwa oraz z biografiami ważnych mieszkańców. W inicjatywie wzięło udział około 120 uczestników 

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Toszka

 

Inicjatywa nr 6: Zioła w kulturze

Inicjator: Krystyna Kokoszka

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu warsztatów dotyczących historii i tradycji zielarstwa w kulturze ludowej, słowiańskiej, polskiej oraz zastosowania ziół w życiu codziennym, tj. kulinariach, kosmetyce. W ramach inicjatywy odbyły się: trzy trzygodzinne warsztaty na temat historii i tradycji zielarstwa w kulturze polskiej i ludowej,praktycznego wykorzystania ziół oraz wyjazd edukacyjny do Beskidzkiego Domu Zielin w Brennej również połączony z warsztatami zielarskimi 

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Gminy Toszek