Centrum Kultury w Polkowicach

Date of publication: 08.02.2023
Author: PW
Średni czas czytania 3 minutes
print

W ramach projektu „KULTURA ON! - działania na wypasie” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Polkowic.

Centrum Kultury w Polkowicach
Fot. zdjęcia z realizacji projektu warsztaty teatralne: na pierwszym planie dziewczynka trzyma w rękach ligninę na drugim planie kilkoro dzieci bawi się papierem

Inicjatywa nr 1: Kultura, Ty i dziecko

Inicjator: Michał Stępień

Opis inicjatywy: Zorganizowano 3 warsztaty sensoryczno-plastyczne dla rodziców z małymi dziećmi. Tematem przewodnim była przestrzeń kuchenna. 2 z nich odbyły się w Polkowicach a jedno wpotkanie na terenach wiejskich w Ośrodku Kultury w Sobinie. Dodatkowo zorganizowane zostały warsztaty chustonoszenia, w których udział wzięli rodzice wraz ze swoimi najłodszymi pociechami. Na zakonczenie odbiorcy tej inicjatywy zostali zaproszeni na spotkanie z teatrem, podczas którego dzieci mogły poznać magiczny świat teatru. 

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci do lat 4 oraz ich rodzice

 

Inicjatywa nr 2: Kto pyta, nie błądzi. Kto pyta, ten rządzi!

Inicjator: Aleksandra Michalska

Opis inicjatywy: Innowacyjny projekt spotkań dla młodych ludzi, a także ich opiekunów, z takimi specjalistami jak psycholog czy socjolog. Spotkania dotykały obszarów dotyczących umiejętności krytycznego myślenia, radzenia sobie z wszechobecnym szumem informacyjnym oraz poznawania świata poprzez różne zmysły. W tym poznawania, w jaki sposób możemy wybierać dla siebie ważne kulturowo treści, jak podnosić swoje kompetencje kulturowe, jednym słowem jak korzystać z dóbr kulturalnych. Jednym z elementów inicjatywy było stworzenie strony projectorigin.pl, na której zamieściliśmy interaktywny podręcznik. Publikacja została stworzona przez polkowiczanina i dotyczy rozwoju i zmysłów. Celem inicjatywy jest wsparcie młodych ludzi w ich rozwoju, podniesienie ich kompetencji kulturowych. Ponadto projekt zaspokajał potrzebę integracji, spotkań i kontaktów społecznych wśród mieszkańców, co jest z jednym z wniosków opracowanej Diagnozy.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież, młodzi rodzice, a także młodzi dorośli

 

Inicjatywa nr 3: Warsztaty gitarowe

Inicjator: Michał Stępień

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy odbyły się dwudniowe warsztaty gitarowe z uznanym wirtuozem gitary Markiem Raduli. W trakcie realizacji uczestnicy doszli do wniosku, że idealnym pomysłem byloby włączenie w działanie innych instrumentalistow, i centrum kultury zorganizowało pianistę i perkusistę, którzy dołączyli do grupy warsztatowej. Celem inicjatywy jest promocja gry na instrumentach, stworzenie możliwość rozwoju lokalnym muzykom oraz ich integracja.

Odbiorcy inicjatywy: Gitarzyści, bez względu na wiek