DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH DZIELNICACH MIASTA MYSŁOWICE

Date of publication: 27.10.2015
Średni czas czytania 0 minutes
print

Treści diagnozy są z jednej strony społeczną sugestią co do kierunków dalszego działania, które MOK powinien obrać, a z drugiej sugerują nie poprzestawać tylko na oczekiwaniach społecznych, lecz aktywnie włączać się w proces kształtowania wartościowego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH DZIELNICACH MIASTA MYSŁOWICE
okładka diagnozy - drzewo z kropli