DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH DZIELNICACH MIASTA MYSŁOWICE

Data publikacji: 27.10.2015
Średni czas czytania 0 minuty
drukuj

Treści diagnozy są z jednej strony społeczną sugestią co do kierunków dalszego działania, które MOK powinien obrać, a z drugiej sugerują nie poprzestawać tylko na oczekiwaniach społecznych, lecz aktywnie włączać się w proces kształtowania wartościowego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW W WYBRANYCH DZIELNICACH MIASTA MYSŁOWICE
okładka diagnozy - drzewo z kropli