Zaczytany Dom Kultury rozstrzygnięty!

Date of publication: 25.10.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że nabór do projektu Zaczytany Dom Kultury został rozstrzygnięty. Projekt cieszył się znacznym zainteresowaniem: w ciągu kilku dni w naborze złożono 65 aplikacji – w tym 62 poprawne, złożone przez domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury.

Zaczytany Dom Kultury rozstrzygnięty!
Fot. NCK Napis "Wyniki" na tle książek

Zgodnie z Regulaminem, zakwalifikowaliśmy do udziału w Projekcie 50 Instytucji. Domy Kultury, które wezmą ostatecznie udział w Projekcie  zostały wybrane po analizie zgłoszeń według następujących kryteriów:

1) cel/motywacja do udziału w Projekcie,

2) opis sposobu upowszechnienia przekazanych publikacji,

3) diagnoza zasobów lokalnych.

W załączniku publikujemy listę Instytucji zakwalifikowanych do udziału w Zaczytanym Domu Kultury. W najbliższych dniach zawarte zostaną z nimi porozumienia o współpracy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Projektu!

 

Informacji o Projekcie udziela:

Michał Rydzewski, telefon: +48 22 21 00 156, e-mail: mrydzewski@nck.pl

 

Zaczytany Dom Kultury ma na celu:

  1. wspierać czytelnictwo, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych,
  2. upowszechniać dostępność literatury naukowej i specjalistycznej, często niedostępnej w bibliotekach i czytelniach,
  3. promować polskie produkcje muzyczne dzięki obecności w pakietach płyt CD.