Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury

Date of publication: 31.12.2014
Średni czas czytania 1 minute
print

Organizacja pozarządowa utworzona 12 lutego 2014 roku przez szefow domów i ośrodków kultury, bibliotek i muzeów z terenu Dolnego Śląska. Jej główne cele to:
- reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury,
- popularyzacja dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą,
- budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury,
- wyrażanie opinii oraz formułowanie wniosków i postulatów dotyczących regulacji prawnych oraz decyzji władz wszystkich szczebli dot. działalności kulturalnej oraz pracowników instytucji kultury,
- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- szkolenie i tworzenie warunków rozwoju zawodowego kadr kultury.

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury
Legnicka 65
54-206 Wrocław
Polska
gmina: Wrocław
powiat: Wrocław
województwo: dolnośląskie
tel.: 603 803 614