Publikujemy wyniki naboru do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018!

Date of publication: 05.02.2018
Author: Anna Jermacz
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 145 wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania.

W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, zgodnie z §9 ust. 16 Regulaminu Programu, próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony do poziomu 76,40 punktów.


Beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne prosimy o kontakt w godz. 10.00-14.00:

Anna Pasznik, telefon: +48 22 21 00 130, e-mail: apasznik@nck.pl