Dziedzictwo kulturowe w codziennej praktyce domu kultury

platforma Zoom
Fri 03 December 2021 r.   g. 10:00—14:00
Fot. Piotr Litwic / Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki 2020

Narodowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają na konwenty w ramach tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

W bieżącym roku również przypadł nam zaszczyt wspierania instytucji kultury w realizacji inicjatyw lokalnych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb lokalnego środowiska. Konwenty są ważnym spotkaniem środowiska animatorów kultury, pracowników domów kultury z całej Polski, beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne oraz osób zainteresowanych nowoczesnym modelem działania domu kultury.

Tegoroczna edycja programu wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2 wymusza hybrydową formułę działań lokalnych ośrodków kultury, jak i wsparcia udzielanego im w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2021. Pokazuje również kierunek bieżących i długofalowych kulturowych zmian, jakie zachodzą w życiu społecznym oraz aktywności kulturalnej.

Konwenty w tegorocznej edycji programu mają na celu stworzenie sytuacji, w których instytucje kultury, ludzie o podobnych celach czy doświadczeniach mają okazję się poznać. Ich celem jest nie tylko wymiana doświadczeń, ale także budowanie sieci współpracy i wsparcia wśród domów kultury pobudzających aktywność mieszkańców na danym obszarze, tworzenie sieci wymiany informacji o ważnych wydarzeniach oraz wspieranie siebie nawzajem w inicjowaniu i realizowaniu różnych działań.


Konwent pt. „Dziedzictwo kulturowe w codziennej praktyce domu kultury” odbędzie się w formule online w dniu 3 grudnia 2021 r. w godzinach 11.00-14.00 na platformie Zoom.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na platformie Zoom o udziale w konwencie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w konwencie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego:

Konwent 3.12 - formularz zgłoszeniowy

Osoby zakwalifikowane do udziału w konwencie otrzymają link do spotkania na platformie Zoom w piątek, 3 grudnia br. o godz. 08.00.


Drugi i ostatni w tegorocznej edycji programu konwent pt. „Co inicjatywy mieszkańców realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne mówią nam o współczesnych trendach kulturowych?” odbędzie się 10 grudnia 2021 r. w godz. 11.00–14.00.