DK+ Zaproś nas do siebie!

Date of publication: 25.04.2016
Średni czas czytania 3 minutes
print

Projekt szkoleniowy skierowany do Beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ prowadzonych w latach 2010-2016. Dzięki realizacji w siedzibach Lokalnych Partnerów i ich współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz trenerami już na etapie planowania tematów, szkolenia będą indywidualnie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb Partnerów. Udział we wszystkich szkoleniach, na które zaproszą nas do siebie Beneficjenci programu Dom Kultury+, będzie bezpłatny. Rekrutację lokalnych partnerów planujemy na przełomie maja i czerwca.

DK+ Zaproś nas do siebie!
grupa uczestników szkolenia

Zaproś nas do siebie! na szkolenia!

Od ponad 10 lat w ramach programu Kadra Kultury szkolimy pracowników sektora kultury w Polsce. Tylko w 2015 roku przeszkoliliśmy ponad 2500 osób! Wspólnie budujemy sieć profesjonalnej i zaangażowanej Kadry Kultury.

Szkolenia w regionach

Nasze doświadczenia i badania, z którymi zetknęliśmy się na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że jest potrzeba organizacji szkoleń nie tylko na poziomie centralnym, ale też w regionach. Takich, w których udział wezmą pracownicy danej instytucji, ale też np. lokalni partnerzy z innych organizacji, z którymi współpracujecie na co dzień.

Pozwoli to na:

  • uwzględnienie w szkoleniach lokalnego kontekstu, potrzeb i specyfiki instytucji,
  • pracę na rzeczywistych trudnościach i przykładach,
  • stworzenie i podtrzymanie sieci lokalnych partnerów na polu kultury.

Zaproś nas do siebie! – pilotaż

Pilotażowa edycja projektu Zaproś nas do siebie! została przeprowadzona w 2015 roku w ramach wspólnych działań trzech programów: Dom Kultury+, Platforma KulturyKadra Kultury, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Wyniki ewaluacji, setki zadowolonych uczestników szkoleń i wiadomości od nich z pytaniami o kontynuację pokazały nam, że to projekt, który warto rozwijać.

Raport badawczy „Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury” opracowany przez Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach w 2015 roku wskazuje na dwie kluczowe przeszkody uczestnictwa w szkoleniach: (1) zbyt wysokie koszty szkolenia, (2) oferta realizowana jest zbyt daleko od miejsca zamieszkania. Projekt „Zaproś nas do siebie” eliminuje te trudności – szkolenia odbywają się w lokalnych domach kultury, a ich koszt jest dużo niższy od szkoleń organizowanych np. w Warszawie.

 

DK+ Zaproś nas do siebie! (2016)

 

moduł dla beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ realizowanych w latach 2010-2016

Moduł dedykowany beneficjentom programu Dom Kultury+ stanowi realizację wniosków i rekomendacji zawartych w ewaluacji programu Dom Kultury+, z których wynika silna potrzeba kontynuowania działań i procesów zainicjowanych w ramach programu. Celem szkoleń dla kadry DK+ jest wzmacnianie roli domów kultury, które przeszły przez program Dom Kultury+, jako inicjatorów i koordynatorów życia kulturalnego w regionach.

Informacji udziela w godzinach 10.00-12.00:

Agata Radecka, agataradecka@nck.pl, +48 22 21 00 163