Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski

Date of publication: 01.01.2003
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski

Autor: Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Andrzej Kojder

Rok wydania raportu: 2003

Finansowanie: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu: Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych

Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski
Fot. Miroslav Petrasko, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa Polaków w kulturze w roku 2003. Scharakteryzowano znaczenie kultury w życiu społecznym oraz uwarunkowania uczestnictwa w kulturze. Ponadto analizie poddano dane statystyczne dotyczące czytelnictwa, uczestnictwa w seansach kinowych, spektaklach teatralnych czy koncertach, odwiedzania muzeów, a także wydatków gospodarstw domowych na kulturę. W podsumowaniu zawarte zostały postulaty dotyczące kierunku prowadzenia polityki kulturalnej w Polsce. Mimo że jest to publikacja sprzed lat, może służyć jako źródło danych do stworzenia bilansu bądź analizy porównawczej.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: uczestnictwo, polityka kulturalna, wydatki gospodarstw domowych na kulturę, czytelnictwo, teatr, muzeum, kino, koncert, prasa, statystyka kultury